Venstre tar sterk avstand fra rasistisk propaganda

Julie Andersland, Foto: Hanne Tveit

Venstres stilte muntlig spørsmål til byrådet om rasistisk propaganda under dagens bystyremøte.

I den siste tiden har det i Åsane blitt heng opp plakater med rasistisk budskap som “White Lifes Matters” og “Love White Children”. Det fikk leder av Åsane Venstre, Anders Skoglund, til å reagere.

-Den siste tiden har flere i Åsane oppdaget laminerte plakater med rasistisk “White Lives Matters”-propaganda på forskjellige steder i bydelen. Dette er både skremmende og provoserende, og ikke minst særlig belastende for grupper i bydelen, som grunnet etnisk opprinnelse, rammes hardt av rasistiske ytringer, sa han i et intervju med Åsane Tidende.

Gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Bergen, Julie Andersland, reagerte også kraftig på det rasistiske budskapet i de opphengte plakatene.

-Dette er en form for propaganda som vi ikke ønsker i byen vår, og som bryter fullstendig med den varme og inkluderende menneskerettighetsbyen Bergen skal være. Det er derfor viktig å si klart ifra når dette dukker opp, slik at denne typen rasistiske ytringer kan fjernes, sier Andersland.

I dagens bystyremøte stilte Andersland et muntlig spørsmål til byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt, om hva Bergen kommune gjør for å forbygge at slike rasistiske budskap blir spredd i Bergen. Hun var glad for svaret hun fikk fra byråden.

-Jeg er glad for at byrådet tar sterk og tydelig avstand fra dette rasistiske budskapet, og at det fokuseres på forbyggende arbeid i samarbeid med viktige aktører som politiet og det regionale ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Jeg synes også det er bra at hatkriminalitet blir tatt inn i handlingsplanen mot radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet, som nå er på rullering.

Venstre er enig med byråd Nødtvedt i at det ikke er noen enkle løsninger i møte med rasisme og hat. Derfor kommer Venstre fortsatt til å ta sterk avstand fra rasisme, og sørge for at tiltakene i handlingsplanen følges opp.