Minneord: Per Inge Torkelsen

Per Inge Torkelsen
Foto: Stavanger Venstre

Per Inge Torkelsen døde 22. juni og Norge ble litt fattigere. Per Inge var en kompromissløs humorist og satiriker, men også en aktiv og engasjert lokalpolitiker. Stavanger fikk i flere tiår gleden av å oppleve Per Inge som dypt engasjert for og med byen sin.

Per Inge engasjerte seg politisk allerede på 60-tallet i Unge Venstre. Senere gikk han over i Venstre og skulle gjennom mange tiår være en fast del av Stavanger Venstres miljø.

Per Inge engasjerte seg politisk allerede på 60-tallet i Unge Venstre. Senere gikk han over i Venstre og skulle gjennom mange tiår være en fast del av Stavanger Venstres miljø. Det skulle bli til sammen tre perioder som fast medlem i kommunestyret for Per Inge, men også flere perioder som vara. Senest i perioden 2015-19.

Per Inge var et mangfoldig menneske. En enestående og allsidig kunstner, en tenksom provokatør, en raus liberaler og en ekte byborger. For oss Venstrefolk var Per Inge en personifisering av alle våre sentrale liberale verdier.

For mange var han humoristen, tryllekunstneren, barnemuseumsforkjemperen, tegneseriesamleren og forfatteren. Men for mange var han også lokalpolitikeren og humørsprederen som sørget for at ingen av hans politikervenner rakk å bli høye på seg selv.

Per Inge Torkelsen i
Per Inge på talerstolen i budsjettbehandlingsdebatt i Stavanger bystyre

Per Inge spredte vittigheter og spissformuleringer i mangt et Venstremøte. Han tok oss på kornet. Ingen kunne få oss til å le av oss selv på den måten som Per Inge kunne. Men det var alltid med varme og en raus liberal grunntone.

Vi vil huske Per Inge som en sann demokrat som verdsatte ytringsfriheten særdeles høyt. Han trodde på lokaldemokratiet og på det viktige arbeidet som lokal folkevalgt. Han fikk oss til å le, og han fikk oss til å reflektere. Per Inge vil bli dypt savnet. Våre varmeste tanker går til hans kone, barn og barnebarn.

Guri Melby