Dyrene ville valgt Venstre!

Venstre

Det nærmer seg stortingsvalg, og vi pepres med valgomater og vurderinger av stortingsprogram. Som kandidat og sentralt tillitsvalgt i Venstre, gledes jeg selvsagt over gode tilbakemeldinger på vårt program. Den siste uken har vi, i tillegg til svært gode meningsmålinger, fått “best i test”-stempel på dyrevelferdkapittelet i programmet vårt. Det gleder meg stort.

 

Så hva er det som gjør Venstre til det åpenbare valget for en som er opptatt av dyrevelferd? La oss først slå fast følgende standpunkt: Dyr har egenverdi! Og dyr trenger et bedre rettsvern.

 

Tamme dyr er prisgitt god behandling fra oss mennesker. Dessverre er ikke alle mennesker i stand til å ta seg av et dyr på dyrets premisser. Det betyr at vi trenger sterkere virkemidler, og et sterkere rettsvern for dyr. Det kreves også en strengere håndheving av de lovene som allerede finnes. Derfor står det i vårt program at dyrs egenverdi må klargjøres i straffeloven og bestemmelsen om nødrett. Dette for å understreke at skade på dyr er mer alvorlig enn skade på eiendom.

 

Vi vil at dyrevelferd skal lønne seg. Derfor ønsker vi å få på plass ordninger som gjør det mer lønnsomt å drive med god dyrevelferd. Vi ønsker også å få på plass en merkeordning av matvarer for god dyrevelferd. Dette kan bidra til økt bevissthet hos forbrukerne, og være ytterligere et middel på veien mot målet.

 

Ville dyr skal ha sin naturlige plass. De er en viktig del av økosystemet, og hver eneste art bidrar på sin helt egne måte til at alt fungerer som det skal. Utrydder vi en art, eller forvalter den for hardt, vil hele balansen forrykkes. Og da skaper vi nye utfordringer både for andre arter og oss selv. Dette betyr også at dyr må hensyntas i reguleringssaker, når vi forvalter arealet vårt og når vi planlegger fremtiden.

 

Er du også opptatt av god dyrevelferd? Da bør du stemme Venstre. Vi er best i test på dyrevelferd.