Venstre tar kampen for rusreformen

Carl-Erik Grimstad har sittet i helse- og omsorgskomitéen på Stortinget for Venstre de siste fire årene., Foto: Thomas Lien

31. august var Verdens overdosedag. Norge er i Europatoppen i overdosedødsfall, og i fjor var tallene verre enn på tjue år. I Vestfold og Telemark mistet 23 mennesker livet siste år som følge av overdoser. Totalt mistet 324 mennesker livet på denne måten. Unntatt fra statistikken er dem som tok sitt eget liv og døde på andre måter, men som følge av sin avhengighet. En rusreform som gikk fra å straffe til å hjelpe kunne endret på dette. Men det vil ikke skje uten et sterkt Venstre.

I vår stemte Arbeiderpartiets landsmøte mot Venstre og regjeringens rusreform. Den var kunnskapsbasert og la opp til en historisk endring i hvordan vi ser på dem som sliter med rus: som mennesker som har behov for hjelp og omsorg, og ikke som kriminelle som fortjener straff.

Ap gikk bort fra å avkriminalisere små doser narkotika for alle, til å si at bare «tunge brukere» fortjener hjelp. Unge og folk i startfasen av et rusproblem skal straffes. Selv om all tilgjengelig kunnskap viser at det ikke hjelper, men stigmatiserer og skyver dem lenger inn i rusen. Selv om det gjør at folk er redde for å oppsøke hjelp når rusen blir farlig eller vanskelig.

Det er selvsagt grunnlovsstridig å straffe mennesker ulikt for samme lovbrudd. Aps juridiske kunnskap om feltet er nærmest fraværende og mer preget av ønsketenkning enn realisme. Det største problemet er likevel at det vil koste liv.

Dagens strafferegime er feilslått – det viser statistikken over overdosedødsfall. Venstre har kjempet rusbrukernes sak i tiår. Vi har fått gjennomslag for blant annet brukerrom (tidligere kalt sprøyterom) og for det som kan kalles rusreformens lillebror: narkotikaprogram med domstolskontroll. Dette var en prøveordning fra 2006, og landsdekkende ti år senere. Programmet lot rusavhengige idømmes behandling i stedet for straff. Lokalt står Venstre sammen med flere partier i ønsket om å etablere brukerrom i Vestfold og i Grenland.

I år skulle vi tatt et stort steg videre. Med Rusreformutvalgets grundige 416 sider lange utredning ønsket vi å gjennomføre vår tids viktigste sosialpolitiske reform. Men Ap sa nei.

Rusreformutvalgets konklusjon var krystallklar: rusproblemer bekjempes best med hjelp, ikke straff. Små doser narkotika til eget bruk bør fortsatt være ulovlig, men avkriminaliseres. Rusbrukerne skal møtes med omsorg fra helsevesenet. Politiets ressurser skal brukes på bakmennene, ikke på brukerne. I tillegg var Rusreformen en forebyggingsreform, vi skulle tatt fatt i misbruket mye tidligere enn det som skjer i dag.

Men Ap sa nei. Deres største støtteparti (enn så lenge), Senterpartiet, sa nei. Og verken MDG eller SV, som begge er for reform, har satt den på de prioriterte kravlistene til eventuelle regjeringsforhandlinger. Man kan lure på hvor solidariteten venstresida så ofte snakker om, har tatt veien.

Uten rusreform er det vanskelig å sette inn hjelp tidlig og forebygge større problemer. Alle rusavhengige har startet et sted. Ofte er rusen en måte å lindre psykiske problemer, en dårlig oppvekst eller traumer. Det er en dårlig idé å straffe mennesker helt til livet er i ruiner og rusavhengigheten tar over – for så å strekke ut en hånd.

Venstre er rusreformens eneste garantist. Husk det når du skal stemme.

Carl-Erik Grimstad (V)
Stortingsrepresentant for Vestfold, helse- og omsorgskomiteen, og
Stortingskandidat Vestfold og Telemark Venstre