Melby med 240 millioner kroner til tapt læring

Guri Melby
Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby., Foto: Arild Danielsen

Venstre og regjeringen foreslår å sette av 240 millioner kroner til ulike tiltak for å ta igjen tapt læring for barn og unge. Pengene går til kommunene, fylkeskommunene og friskolene, og skal treffe barn og elever generelt – ikke bare de mest sårbare.

– Pandemien og de strenge smitteverntiltakene vi har måttet gjennomføre de siste to skoleårene har rammet ulikt. Mange barn og unge som allerede hadde det vanskelig, har fått det verre, og barn som tidligere har klart seg fint, kan ha fått utfordringer de trenger hjelp til å løse, sier Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby.

Mange barn og unge som allerede hadde det vanskelig, har fått det verre, og barn som tidligere har klart seg fint, kan ha fått utfordringer de trenger hjelp til å løse

Guri Melby

Ingen skal ta med seg problemer

Hun vil sørge for at ingen tar med seg problemene de har fått i pandemien, videre i livet:

– Nedstengningene og lange perioder med hjemmeundervisning kan gi langvarige negative konsekvenser for elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Mange elever har tapt læring som følge av dette. Det skal vi hjelpe dem å ta igjen, slik at de får like mange muligheter i livet som de ellers ville hatt, sier Melby.

Mange elever har tapt læring som følge av dette. Det skal vi hjelpe dem å ta igjen, slik at de får like mange muligheter i livet som de ellers ville hatt

Guri Melby

I 2020 ble det etablert et tilskudd for å ta igjen tapt læring for sårbare elever, og tilskuddet er videreført for våren og høsten 2021. Nå foreslår Venstre og regjeringen å bevilge 240 millioner kroner for 2022 for å videreføre og utvikle tilskuddet.

Lokalt handlingsrom

Melby vil at det skal være lokalt handlingsrom når det kommer til hvilke tiltak pengene skal brukes på:

– Tilskuddet kan for eksempel brukes til leksehjelp, ettermiddagsskole eller intensivkurs, annen oppfølging av elevene eller å styrke kontaktlærerrollen. Det kan også gå til miljøarbeidere, sosiallærere og andre ansatte som bidrar i skolen eller barnehagen. Deler av potten kan også bidra til at flere av de sårbare barna går i barnehage, sier hun.

– Venstre prioriterer alltid skolen, fordi vi vet at utdanning er det viktigste for å gi hvert barn større frihet og flere muligheter i livet. I tida etter pandemien er det ekstra viktig at alle får den hjelpen de trenger til å ta igjen tapt læring og til å komme inn i det sosiale fellesskapet igjen. Vi skal ta hverdagen tilbake, avslutter Venstre-lederen.