Oslo-representant Grunde Almeland blir justispolitisk talsperson i Venstre

- Ruspolitikken må flyttes fra justis til helse, folk trenger hjelp, ikke straff. Jeg håper partiene som nå forhandler i Hurdal lytter til kunnskapen vi har, slik at vi i perioden kan få gjennomslag for en rusreform. Noe annet ville være en katastrofe for Oslos rusavhengige, sier Grunde Almeland

Når Stortinget setter ned sine fagkomiteer, vil Venstre prioritere nyvalgt stortingsrepresentant Grunde Almeland inn i justiskomiteen. Der skal han jobbe for rusreform, mot hatkriminalitet og for bedre rettshjelp for samfunnets mest sårbare mennesker.


Almeland er klar på at en av hans viktigste oppgaver er å sørge for at justispolitikerne ikke skal bruke tiden sin på å flikke på straffene for rusbruk.

– Ruspolitikken må flyttes fra justis til helse, folk trenger hjelp, ikke straff. Jeg håper partiene som nå forhandler i Hurdal lytter til kunnskapen vi har, slik at vi i perioden kan få gjennomslag for en rusreform. Noe annet ville være en katastrofe for Oslos rusavhengige.

– Jeg ser frem til å være en tydelig motstemme til de store partienes politikere som tenker at lengre og strengere straffer løser alle kriminalitetsutfordringer, sier Almeland.

– Alt for ofte ser vi at svaret når straff diskuteres av politikere, blir svaret å øke strafferammer og minstestraffer. I praksis vet vi at det fort kan få motsatt effekt. Høyere minstestraffer betyr ofte at færre dømmes. Samtidig skygger det evige fokuset på harde straffer for det som faktisk kan hindre at kriminalitet skjer i det hele, nemlig forebygging.

En annen viktig sak på justisfeltet for Almeland blir å kjempe for en bedre rettshjelpsordning.

– I dag er det alt for mange som opplever at deres rettigheter trampes på, ofte fordi de ikke har ressursene til å føre saken for en domstol. Vi må gjøre grep for å sikre at alle, uavhengig av bakgrunn, får den hjelpen de trenger til å ivareta sine rettigheter.

Almeland har tidligere sittet to år i familie- og kulturkomiteen, mens han var fast møtende vara for daværende statsråd Ola Elvestuen.