Melby: Ny regjering svekker klimakampen

Guri Melby i Lofoten
- Det er bra at den nye regjeringen setter høye mål for kutt i klimagassutslipp. Men du når ikke høye mål ved å gjøre det billigere å fly, billigere å kjøpe bensin og dyrere å kjøpe elbil, sier Guri Melby. , Foto: Espen Mortensen

– Vi får dessverre bekreftet at vi nå får en grå reverseringsregjering som først og fremst ønsker å svekke klimakampen og moderniseringer av Norge. Dette er en plattform som har blikket festet på fortida, ikke framtida, sier Venstres leder Guri Melby.

– Der Venstres prosjekt er å satse på kunnskap i skolen, kutte utslipp og legge til rette for grønne arbeidsplasser, setter Ap og Sps regjeringsplattform klimapolitikken på pause. I tillegg settes EØS-avtalen og norske arbeidsplasser i spill, naturvernet svekkes dramatisk og kunnskapssatsingene i skolen reverseres, sier Melby. Hun etterlyser prosjekter som ser framover.

Høye mål, svekker tiltak

– Det er bra at den nye regjeringen setter høye mål for kutt i klimagassutslipp. Men du når ikke høye mål ved å gjøre det billigere å fly, billigere å kjøpe bensin og dyrere å kjøpe elbil. Med denne regjeringsplattformen settes klimapolitikken på pause.

Tidligere i år la Venstre og regjeringen fram Klimaplanen. Den inneholdt en grundig rekke av tiltak for å kutte utslipp år for år fram til 2030.

– Klimaplanen er en oppskrift på å nå klimamålet. Den nye regjeringen kommer ikke med flere tiltak, men prioriterer unntak og svekkelser. Det skaper usikkerhet om hvordan vi skal nå Norges mål, understreker Melby.

Reverserer tiltak for kunnskap

– Ap- og Sp-regjeringen er dårlig nytt for elevene. Nå fullfører flere skoleløpet, og vi har flere kvalifiserte lærere i klasserommene enn tidligere. Det er en villet satsing fra Venstres side, og viktig for å sikre alle elever like muligheter i livet. Støre og Vedums oppskrift er massereversering av alt som fungerer. De senker ambisjonene for skolen og elevene ved å fjerne krav til lærernes kompetanse.

EØS-usikkerhet

– Når det kommer til EØS-avtalen går regjeringsplattformen lenger enn det Støre sa han så for seg. Her har han tapt. Ap og Sp legger opp til å utrede måter å melde seg ut av EØS – Norges viktigste eksportmarked. Dette vil skape stor usikkerhet for næringslivet vår, og er alvorlig for norske arbeidsplasser.