Uttalelse: Mer europeisk samarbeid, ikke mindre

Venstre vil ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre., Venstre

Pandemien har skapt usikkerhet for norsk næringsliv, til tross for at Norge er blant de landene som har klart seg best. Den usikkerheten begynner nå å avta, men næringslivet er fremdeles sårbart overfor effektene av nye utbrudd. Det siste næringslivet trenger er usikkerhet rundt framtiden for Norges viktigste handelsavtale.

Vedtatt av Venstres landsstyre, 6. november 2021.

Hver fjerde arbeidsplass i norsk næringsliv er eksportbasert. Det er først og fremst distriktsfylkene langs kysten som er helt avhengig av EØS. I 2020 var det Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Nordland som toppet eksporttabellene, hvis en legger innbyggertallet til grunn. Støre-regjeringen har bestemt seg for å utrede alternativer til denne avtalen, grunnfjellet i det eksportrettede næringslivet langs kysten. En slik utredning skaper usikkerhet både i norsk næringsliv, blant internasjonale investorer og ikke minst i EU.

Vi vil forsvare og fordype samarbeidet med EU. Vi vil ikke bidra til å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen. Der Støre-regjeringen vil forsure og svekke samarbeidet, vil vi gjøre det nærmere og sikre bedre vilkår for norsk næringsliv i EUs grønne giv.

Venstre er sterk kritiske til at regjeringen nå sier de skal lage en utredninger som setter EØS i spill og dermed arbeidsplassene i industri-, fiskeri- og tjenesteytende næringer i hele Norge

Det eneste alternativet som er bedre enn EØS-avtalen for Norge, er norsk EU-medlemskap. Det hadde gitt oss bedre markedstilgang og en større rolle i å forme EUs framtid. Hvis Støre insisterer på å utrede alternativer til EØS må han også utrede det alternativet som er best for Norge, nemlig norsk EU-medlemskap. Venstre er sterk kritiske til at regjeringen nå sier de skal lage en utredninger som setter EØS i spill og dermed arbeidsplassene i industri-, fiskeri- og tjenesteytende næringer i hele Norge.

Venstre vil

 • gi næringslivet forutsigbarhet ved å slå ring om EØS-avtalen
 • at alle bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke fortsatt skal gjelde for Norge for å ikke forsinke og forhindre et bedre togtilbud mellom Norge og resten av Europa
 • at Norge skal støtte EUs forsøk på å få på plass et forbud mot utvinning av fossil energi i Arktis
 • at en utredning om alternativer til EØS også inkluderer en utredning av hva norsk EU-medlemskap vil innebære
 • tillate bygging av flere kraftkabler til utlandet som kobler norsk fornybar energi nærmere det europeiske kraftmarkedet, fordi det gir oss muligheten til å dekke forbrukstoppene i tørre år og gir oss økte inntekter som kan brukes på å utbedre strømnettet i Norge
 • at Norge skal inngå en egen partneravtale med EU for å sikre full deltakelse i EUs «Green Deal» for å klare målsetningen om å skape et klimanøytralt samfunn innen 2050
 • at Norge ved første anledning skal implementere endringer i norsk lov og forskrift for å sikre fullt med samsvar EUs «Fit for 55»-pakke slik at vi sammen skal kunne skape et klimanøytralt Europa
 • at Norge skal bli en fullverdig deltaker i EUs finansieringsprogram for miljø- og natur, LIFE
 • at Norge skal bli en fullverdig deltaker i EUs finansieringsprogram for små og mellomstore bedrifter, COSME
 • at Norge skal jobbe for full deltakelse i eksisterende og foreslåtte EU-byråer som løser overnasjonale utfordringer, slik som ACER, jernbanebyrået, ulike finansbyråer, og det foreslåtte antihvitvaskingsbyrået
 • at Norge på sikt skal bli medlem av EU, så lenge Norge og EU finner gode felles løsninger for fiskeri og landbruk med en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemming og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet