Spør fylkesordfører om dyrevelferd

I tillegg til dyrehald, vil , Foto: Haakon Sundbø (CC BY 2.0), https://flic.kr/p/a9Xra9

I tirsdagens fylkesting (09.11) har Kåre Pettersen en interpellasjon om dyrevelferd. Bakgrunnen er de siste ukers medieoppslag om bemanningssituasjonen hos Mattilsynet i vårt fylke.

Til tross for mange henvendelser og kjennskap til dårlig dyrevelferd foretar ikke Mattilsynet seg noe med begrunnelse at de ikke har nok ressurser til å reise ut på inspeksjon.

Selv om Mattilsynet er en statlig etat, har fylkestinget i år vedtatt «Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019 – 2022» hvor det bl.a. vektlegges følgende punkter: bærekraft (sosial, økonomisk, klima- og miljømessig), samfunnsnytte og omdømme, samarbeids-prosjekter samt rekruttering og kompetanseheving (uthevet av underskriver). Det bør forplikte til et arbeid for å sikre et bedre omdømme samt løfte kunnskapen om et godt og riktig dyrehold.

Hele interpellasjonen kan du lese her:

«Dyrevelferd i landbruket»
I nylige reportasjer i media har varslere fra innsiden av Mattilsynet fortalt om en situasjon i vårt eget fylke der de vet om dyr som lider og ikke har kapasitet eller ressurser til å ivareta dyrevelferden. De siste ukene har NRK snakket med flere titalls frustrerte inspektører over hele landet. Tilstanden er så alvorlig at enkelte har valgt å forlate jobbene sine, hvorav en av disse har vært ansatt i ved Mattilsynets avdeling i Telemark. Det viser nok at vi også har utfordringer med å sørge for en god nok dyrevelferd i vårt eget fylke.

I dag er det for mange dyr som opplever store lidelser og som ikke får sin velferd, helse og trygghet ivaretatt. Dyrehold i størst mulig grad skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Dyr har egenverdi, og skal behandles med respekt. Dette gjelder både for såkalte produksjonsdyr og for kjæledyr. Venstre mener dyrehold i størst mulig grad må ta hensyn til dyrenes naturlige adferd.
Vi vet at tilsyn er et statlig ansvar og at regional stat ved statsforvalter skal ha ansvar knyttet til bl.a. tilsyn og kontroll. Landbruket i vårt fylke utgjør en vesentlig næringsvei og i forbindelse med regionreformen fikk fylkeskommunen en større rolle inn mot landbruket.

I februar i år vedtok fylkeskommunen politisk «Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019 – 2022» hvor det bl.a. vektlegges følgende punkter: bærekraft (sosial, økonomisk, klima- og miljømessig), samfunnsnytte og omdømme, samarbeids-prosjekter samt rekruttering og kompetanseheving (uthevet av underskriver).
Spørsmål:
Med bakgrunn i vedtatt næringsprogram for landbruket og de siste ukers oppslag i media om dyrevelferd i vårt fylke, vil fylkesordfører kunne tenke seg å ta et initiativ til at det utredes om fylkeskommunen kan ta en mer aktiv rolle i opplæring og kompetanseheving inn mot dyrevelferd i landbruket, med formål om å gi økt kompetanse om dyrevelferd i landbruket og undersøke forebyggende tiltak i samarbeid med næringen?