Vil ha strømstipend for studenter

Abid Raja
Mandag 13. desember blir det digitalt bokbad med vår egen nestleder, Abid Raja. Det skjer i tidsrommet 19:00 til 19:45. , foto: Johan Malvik

– Regjeringen skal hjelpe «vanlige folk», men utelater studentene. Venstre foreslår å gi studentene et eget «strømstipend» denne vinteren. De har lav inntekt og fryser like mye som alle andre, sier utdanningspolitisk talsperson, Abid Raja.

Det var under behandlingen av regjeringens forslag om økt bostøtte for å bøte på høye strømpriser, at forslaget ble lagt fram. Et enstemmig storting går inn for å heve bostøtta som en ekstraordinær utbetaling til mottakerne i de delene av landet med høyest strømpriser.

Men det er ikke bare mennesker som mottar bostøtte som lever med lav inntekt og dermed vil slite med å betale strømregningene i vinter.

Ekstrastipend til fulltidsstudenter

Venstres André N. Skjelstad sitter i kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget, og sa følgende under debatten:

Også fulltidsstudenter, som regjeringen ikke nevner med ett eneste ord, bør få støtte

André N. Skjelstad
André N. Skjelstad er Venstres kommunalpolitiske talsperson.

– Også fulltidsstudenter, som regjeringen ikke nevner med ett eneste ord, bør få støtte. Vi er derfor glade for at Frp, Sv og Rødt stiller seg bak Venstre når vi foreslår at regjeringen kommer tilbake med en ordning for strømstipend for vinteren 2021/2022, som et ekstrastipend til alle fulltidsstudenter.

Han får støtte av partikollega Raja:

– Noe av det første Borten Moe gjorde i sin ministergjering var å kontant avlyse økning i studiestøtten. Selv om behovet er stort, og strømprisene skyter i været.

Akuttiltak

Raja mener situasjonen er kritisk:

– Denne regjeringen vil verken hjelpe studentene på kort eller lang sikt. Når Venstre nå foreslår å innføre et «strømstipend», så er det et akuttiltak, som vil avhjelpe situasjonen her og nå. Det studentene faktisk har behov for, er bedre velferd og mer stabil økonomi på sikt. De må få mer tid til å være studenter, og mindre å bekymre seg over. Derfor bør også studiestøtta økes på generell basis, sier Raja.

Når Venstre nå foreslår å innføre et «strømstipend», så er det et akuttiltak, som vil avhjelpe situasjonen her og nå. Det studentene faktisk har behov for, er bedre velferd og mer stabil økonomi på sikt

Abid Raja

Han viser til at Venstre prioriterte studentene da de satt ved makta:

– Venstre har utvidet studiestøtten tidligere, og vi vil gjøre det igjen: Vi har gått fra null til full studiestøtte også i juni måned, slik at studentene kan prioritere eksamen over deltidsjobben, sier Raja, og avslutter:

– Venstre har hele tiden sagt at neste steg er å øke studiestøtta til 160 000 kroner i året, altså halvannen gang folketrygdens grunnbeløp. Da vil den stige med prisveksten hvert år. Også Ap gikk til valg på økt studiestøtte, selv om det er glemt nå. Dette er ikke studentenes regjering.

Ikke flertall

Forslaget skal stemmes over kl. 15, tirsdag. Frp, SV og Rødt har signalisert sin støtte, men det er ikke nok til å få flertall.