Et budsjett som løfter kulturen

Geir Kjell Andersland
Geir Kjell Andersland. Gruppeleder for Venstre, nestleder i Hovedutvalg for kultur og saksordfører for regional plan for kultur, idrett og friluftsliv. , Foto: Venstre

Samarbeidspartiene, SP, AP, SV, MDG, KrF og V, har lagt frem et budsjettforslag for Vestland fylkeskommune med rom for mange viktige satsninger.

Samarbeidspartiene prioriterer ungdom, kommunikasjon, arbeidsplasser og kultur.

Gruppeleder for Venstre, nestleder i Hovedutvalg for kultur og saksordfører for regional plan for kultur, idrett og friluftsliv, Geir Kjell Andersland, trekker særlig fram følgende kultursaker fra budsjettet som har vært viktige for Venstre:

  • Et krafttak for regionale kulturbygg som blant annet innebærer fullfinansiering av Holvikjekta i Gloppen.

 

  • En årlig økt driftsstøtte på 1,5 millioner kroner til Det Vestnorske Teateret. Dette er knyttet til etablering av en scene 2, og som vil bidra til å videreføre teateret som et regionalt og nasjonalt fyrtårn for nynorsk scenekunst basert i Bergen. Nå må Kulturdepartementet følge opp fylkeskommunens gode eksempel og bevilge sin andel på 3,5 millioner.

 

  • Sikrer at prosjektet BAKOM, en møteplass for unge filmskapere og spillutviklere, blir etablert som et varig tiltak i samarbeid med Bergen kommune. Dette er en kulturpolitisk talentsatsing som både er et ungdomstilbud og en investering i fremtidige kunstuttrykk og arbeidsplasser.