Minneord Jan Kulland

Jan Kulland, Foto: Karin Frøyd

Det er ufattelig trist at Jan Kulland ikke lenger er blant oss. Han gikk bort 2. desember, i en alder av 71 år. Det er vemodig å tenke på at den tidligere så spreke, vitale og arbeidsomme fysioterapeuten, lederen, idrettsmannen, treneren, politikeren og familiemannen skulle bli rammet av Parkinsons sykdom. Jan fikk diagnosen i 2011. Denne sykdommen satte sitt preg på livet til Jan de siste årene. Periodevis var han litt bedre og det ga håp. Men mye ustøhet gjorde at han ofte falt og fikk mange brudd. Da ble det vanskelig å komme opp til tidligere nivå, og livskvaliteten ble forringet. Jan var til tider veldig skuffet over at han ikke fikk mer hjelp til opptrening og rehabilitering – nettopp fordi det var han som selv hadde hjulpet andre i samme situasjoner. Sykdommen til tross, klarte han likevel å se optimistisk på livet og være medmenneske.

Jan Kulland hadde en bred kontaktflate og mange venner. Vårt vennskap og kontakt med Jan har hovedsakelig vært via politikken. Jan hadde lang fartstid i Venstre. Hans politiske karriere startet som vara i Helse- og sosialstyret i Hedrum kommune så langt tilbake som begynnelsen av 1980-tallet. Seinere fikk han fast plass i Hedrum kommunestyre.

Etter kommunesammenslåingen i 1988 ble han en av fire representanter i Larvik kommunestyre for Venstre. Der ble han i kun en periode idet han valgte å fortsette sin politiske karriere som fylkestingsrepresentant. Jan representerte Venstre i Vestfold fylkesting i to valgperioder, fra 1991 til 1999.

Han har hatt mange tillitsverv både innen politikk og idrett, blant annet som styremedlem i Sykehuset i Vestfold. Innen idretten har han vært nært knyttet til Nanset IF, spesielt på trenersiden. Selv har han også vært aktiv idrettsmann, spesielt innen løpsdistanser og langrenn.

Jan var utdannet fysioterapeut fra Tyskland og han jobbet ved Larvik sykehus, i Skien kommune, Vestfold fylkeskommune og i Larvik kommune. Som avdelingsleder var han med fra oppstarten av Presteløkka rehabiliteringssenter fra 2004 der han også avsluttet sitt yrkesaktive liv.

Han var leder for enheten for barn og unge i kommunen tidlig på 1990-tallet og var en dyktig og god leder for blant andre helsesøster- og barneverntjenesten. Som fysioterapeut og folkehelseentusiast falt det naturlig for ham å være instruktør for hjertepasienter og å lede treningsopplegg for mennesker med hjertesykdom. Jan jobbet i årevis for å sikre god rehabilitering for alvorlig syke og eldre gjennom sentrale stillinger i Larvik kommune. Før han ble pensjonist for noen år siden, var han også frisklivskoordinator i deltidsstilling i kommunen.

Jan var også med og startet Parkinsongruppa i Larvik. Der var han en stor inspirator. Vi har fått høre at han startet møtene med gym, bøy og tøy.

Naturlig nok var folkehelse og sosiale temaer det som han var spesielt opptatt av også i politikken. Men han var også veldig opptatt av miljøsaken. Vi siterer Jans sluttappell på et miljømøte i Venstre: «God miljøpolitikk fører til en bedre hverdag for deg og meg. Venstres miljøpolitikk er positiv og fremtidsoptimistisk. Alle kan få en bedre hverdag med ren luft, rent vann, bedre kollektivtilbud, trivelige nærmiljøer og energisparing i eget hjem.» – Jan var en dyktig debattant og hadde en sosialliberal ideologi som tydelig kom til uttrykk når han hadde ordet. Han har innehatt mange styreverv i Larvik Venstre, også ledervervet. Humoren og vennligheten lå alltid på lur uansett hvilke situasjoner han befant seg i.

En kjernekar og forbilde – et varmt, raust og godt medmenneske er borte. Vi sitter tilbake, takknemlige og med gode minner. I dag går tankene våre til hans aller nærmeste.