Venstre tok kampen for Ullevål sykehus i spørretimen

Oslo Venstres toppkandidater Guri Melby og Ola Elvestuen, Foto: Oda Scheel

Venstre vil beholde Ullevål sykehus og si nei til gigantsykehuset på Gaustad. Onsdag stilte fire Venstre-representanter spørsmål til helseministeren om saken i Stortingets spørretime.

– Hvorfor vil ikke regjeringen lytte til Oslo? Et overveldende flertall av Oslos folkevalgte har gjennom en rekke vedtak gitt klar beskjed om at de ikke ønsker å gå videre med sykehusplanene på Gaustad. Vi i Venstre er krystallklare på at dette må respekteres, sier Venstre-representant Ola Elvestuen, som er valgt inn fra hovedstaden.

Hvorfor vil ikke regjeringen lytte til Oslo?

Ola Elvestuen

Han fortsetter:

– I Ap og Sps regjeringsplattform står det at «tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over». Venstre vil at alle skal ha tilgang tilgang på gode og nære helsetjenester, uansett hvor i landet de bor. Det gjelder også Oslo-folk.

Lytter til fagfolk

Lokalpolitikerne i Oslo ønsker ikke å spille opp fagmiljøene som i dag er lokalisert sammen på Ullevål. Så godt som alle fagmiljøer er også er sterkt imot prosjektet.

– Venstre lytter til fagfolk. Det vil jeg anbefale statsråden også å gjøre også. De er tydelige på at gigantsykehus-planene bør legges i skuffen, sier Elvestuen.

Det store og ubesvarte spørsmålet er hvorfor ikke Ullevål sykehus kan utvikles videre

Ola Elvestuen

– Det store og ubesvarte spørsmålet er hvorfor ikke Ullevål sykehus kan utvikles videre. Vi har en fantastisk tomt midt i sentrum, der det er mulig å samle alle spesialist- og regionsykehusfunksjoner, og bygge et sykehus som er tilpasset byen, både medisinsk og arkitektonisk, sier han.

Uklart fra regjeringen

–Jeg opplever at regjeringen er såpass uklare i denne saken at de allerede overkjører lokalsamfunnet i Oslo. Alle i byen har et forhold til Ullevål sykehus. Og alle har et forhold til sin egen helse. Denne saken fortjener mer tydelighet, sier Elvestuen.

Alle i byen har et forhold til Ullevål sykehus.

Ola Elvestuen

Han mener utfallet av høstens stortingsvalg burde gitt klarhet i sykehussituasjonen i Oslo og skjebnen for gigantsykehuset på Gaustad. Det har det så langt ikke.

Her er spørsmålene

Elvestuen fikk selskap i spørretimen av sine partikolleger Guri Melby, André N. Skjelstad og Ingvild W. Thorsvik. Les representantenes spørsmål og svarene fra helseministeren her:

Ola Elvestuens spørsmål om overkjøring av lokalsamfunnet.

Guri Melbys spørsmål om prosjektet på Gaustad tar hensyn til befolkningsvekst og mulige utvidelser.

André N. Skjelstads spørsmål om sykehus og egenkapital.

Ingvild W. Thorsviks spørsmål om flytting av psykisk helsevern til nye Aker.