– Vi må kutte strømregningen uten å svekke omstillingen

Ola Elvestuen er Venstres stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen., Foto: Mona Lindseth

Vinterens strømkrise er en ekstraordinær situasjon som truer det grønne skiftet. Økningen i pris har kommet brått for mange, og det er vanskelig å spare strøm på kort sikt.

– Når strømprisene er ute av kontroll slik de har vært i vinter, kan det føre til at vi mister støtten til det grønne skiftet både i befolkningen og næringslivet. Derfor er det på tide at regjeringen kommer til Stortinget og inviterer til brede, langsiktige løsninger på strømkrisen, og ikke overby hverandre med korttenkte løsninger i Stortinget, sier Ola Elvestuen, Venstres medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Når strømprisene er ute av kontroll slik de har vært i vinter, kan det føre til at vi mister støtten til det grønne skiftet både i befolkningen og næringslivet.

Ola Elvestuen

Svært høye gasspriser i Europa, økende CO2-priser i og lite vann i magasinene har ført til unormalt høye strømpriser for norske forbrukere og bedrifter.

Ønsket mer sosial innretning

– Venstre foreslo allerede ved behandlingen av statsbudsjettet i høst en egen strømpakke ved å bruke det økte utbyttet fra Statkraft, rettet mot de forbrukerne med dårlig økonomi. Forslaget ble nedstemt og Venstre støttet sekundært regjeringens strømpakke, men med en mer sosial profil, sier Elvestuen.

Må ikke svekke omstillingen

Elvestuen understreker samtidig at strømkrisen ikke må resultere i tiltak som svekker omstillingen av samfunnet og gir oss en lenger vei til å nå klimamålene:

Det er behov for støtteordninger som på kort sikt reduserer strømregningen for folk med lave inntekter, men som ikke svekker insentiver for å bygge mer fornybar energi

Ola Elvestuen

– Det er behov for støtteordninger som på kort sikt reduserer strømregningen for folk med lave inntekter, men som ikke svekker insentiver for å bygge mer fornybar energi, gjennomføre energieffektiviseringstiltak og gjøre oss i stand til å nå våre klimamål. Elbilpolitikken er et eksempel på at det er mulig å lykkes med gode klimaløsninger, og samtidig få bred oppslutning i samfunnet, avslutter Elvestuen.

Venstres forslag til tiltak:

På kort sikt:

  • Vi må bruke de ekstraordinære inntektene på å redusere strømregningen til husholdninger.
  • Vurdere å endre kostnadsfordelingen av nettleien, slik at forbrukere ikke sitter igjen med hele regningen.

På lang sikt:

  • Mer støtte til ENØK-tiltak for husholdninger, borettslag og bedrifter.
  • Investere i mer fornybar energi, som oppgradering av vannkraftverk, skånsom utbygging av vindkraft der det ønskes lokalt og energisamarbeid med andre land.