Valgkomiteens forslag til nytt styre i fylkeslaget – oppdatert

Erik Falkenstein, MTV

Erik Falkenstein fra Midt-Telemark er foreslått som ny leder av Vestfold og Telemark Venstre. Valgkomiteens leder Ole Røed, la i forrige uke fra komiteens enstemmige forslag til nytt styre for perioden 2022-2023.

Flere av personene i dagens styre ønsket ikke gjenvalg, slik at forslaget fra valgkomiteen inneholder mange nye navn. Som nestledere i styret foreslo komiteen henholdsvis Camilla Bilstad Johannessen og Carl-Erik Grimstad.

Carl-Erik Grimstad har senere valgt å trekke sitt kandidatur som nestleder og valgkomiteen har derfor foreslått Odin Thune fra Larvik i vervet som nestleder.

De siste dagene har det også kommet ønsker fra tre av de innstilte styremedlemmene at de av ulike årsaker ønsker å fristille sine foreslåtte styreplasser. På bakgrunn av dette har valgkomiteen foretatt endringer i innstillingen til fylkesårsmøtet 12. og 13. februar ved at foreslåtte varamedlemmer i stedet inngår som styremedlemmer.

Det endelige valget av styret vil foregå på fylkets årsmøte som er berammet til Bø hotell 12. og 13. februar 2022.

Her følger valgkomiteens oppdaterte innstilling:
Erik Falkenstein, Midt-Telemark, leder
Odin Thune, Larvik, nestleder
Camilla Bilstad Johannessen, Sandefjord, nestleder
Egon Bjune, Tønsberg, styremedlem
Tone Lind Jørgensen, Tønsberg, styremedlem
Magnus Kvalbein, Kviteseid, styremedlem
Gustav Søvde, Skien, styremedlem

Håvar Bettum, Tønsberg, 1. vara
Jan Rune Traa, Sandefjord, 2. vara
Navn er ikke innstilt for 3. til 6. vara til styret. Valgkomiteen foreslår at fylkesårsmøtet kommer opp med navn på mulige kandidater.