Valnemnda si innstilling til Fylkesårsmøtet 2022

Vestland Venstre på LM, Foto: VHO
Valkomiteen har bestått av Janne Elin Alsaker (leiar), Jens Håkon Birkeland, Anne-Beth Njærheim, Marius H. Hindenes, Astrid Knutsen Hårstad, Kjersti Ingolvsdotter Vevatne og Hilmar Eliasson. Alle innstillingar er einstemmige.

Valkomiteens innstilling:

Fylkesstyret i Vesland Venstre:
Leiar: Åsta Årøen, Bergen
1. nestleiar: Jan Henrik Nygård, Kinn
2. nestleiar: Agnes Hoshovde Bernes, Alver
Styremedlem: Ole-Ansger N. Martini, Stad
Styremedlem: Kent Are Kjørsvik Petterson, Kvinnherad
Styremedlem: Maja Nilsen, Bergen
Styremedlem: Elizabeth Toft Erichsen, Øygarden

 

Varamedlem:
1. vara: Jo Lerheim, Bergen
2. vara: Mathias Fisher, Voss
3. vara: Alf Helge Greaker, Bømlo
4. vara: Ingebjørg Flyum Bjørlo, Stad
5. vara: Kariann Myklebust Fagerli, Stad

 

Revisorar:
Synnøve Handeland, Kvinnherad
Håkon Frode Særsten, Stord

 

Landsmøteutsendingar:
1. Åsta Årøen, Leiar i Vestland Venstre, Bergen
2. Jan Henrik Nygård, 1. nestleiar i Vestland Venstre, Kinn
3. Agnes Hoshovde Bernes, 2. nestleiar i Vestland Venstre, Alver
4. Geir Kjell Andersland, Gruppeleiar: Fylkestinget, Bergen
5. Ingrid Bjørge-Engeland, Leiar i Vestland Venstrekvinnelag, Bergen
6. Jens Håkon Birkeland, Leiar i Vestland Unge Venstre, Voss
7. Thea Moen Flølo, Leiar i Bergen Unge Venstre, Bergen
8. Gunnar Silden, Ordførar, Stad
9. Julie Andersland, Gruppeleiar: Bergen Venstre, Bergen
10. Torstein Tvinnereim, Leiar av ordførarnettverket, Stryn
11. Heine Johansen Leiar i Bergen Venstre, Bergen
12. Ingrid Nergaard Fjeldstad, Bergen
13. Jakob Nødseth, Kinn
14. Vigdis Tonning, Sunnfjord
15. Kent Are Kjørsvik Petterson, Kvinnherad
16. Miriam Seim, Bergen
17. Sveinung Toft, Alver
18. Anne Marie Øvrevik, Kvam
19. Kristian Notland Harnes, Bjørnafjorden
20. Camilla Elen Berg Larsen, Stord

 

Vararepresentantar:
21. Maria Collett Knagenhjelm, Sogndal
22. Tom Hiis Bergh, Bergen
23. Elizabeth Toft Erichsen, Øygarden
24. Ole-Ansger N. Martini, Stad
25. Hanne Vamråk Solheim, Bergen
26. Frank Schmidt, Bømlo
27. Ingebjørg Flyum Bjørlo, Stad
28. Per Arne Larsen, Bergen
29. Arvid Birkeland, Voss
30. Grete Line Simonsen, Bergen
31. Jon Frogner, Stad
32. Henriette Schau Johansen, Voss
33. Arne Bjelde Hustveit, Bergen
34. Agnes Stang Sævik, Fjaler
35. Are Kvistad, Sogndal
36. Irene Storøy, Bremanger
37. Bård Mangerøy, Alver
38. Birgitte Tansøy, Sunnfjord
39. Mathias Fischer, Voss

Innstilt til Landsstyret:
1. Åsta Årøen, Leiar i Vestland Venstre, Bergen
2. Agnes Hoshovde Bernes, 2.nestleiar VV / fylkestingsgruppa VV, Alver
3. Torstein Tvinnereim, Leiar av ordførarnettverket i Venstre, Stryn