Venstre-seier for bedre dyrevelferd

Venstres stortingsrepresentanter Alfred Bjørlo og Ingvild W. Thorsvik besøker griser som får bevege seg fritt, med mye uteplass., Foto: Øystein Kvig Flakstad

Stortingsflertallet har i dag vedtatt flere forslag fra Venstre om bedre velferd for produksjonsdyr – mot regjeringspartiene Ap og Sps stemmer. Nå skal ei dyrevelferdsmelding komme raskere, og regjeringa må se på strakstiltak for å bedre dyrevelferden for gris.

– Dette er en gledens dag, sier Ingvild W. Thorsvik (V), som er en av Venstre-representantene som stod bak forslagene om bedre dyrevelferd for produksjonsdyr.

Strakstiltak for gris

Thorsvik og Bjørlo i vandrehallen på stortinget etter vellykket votering.

– Vi vet veldig mye mer om hva som skal til for at dyr skal ha gode liv i dag, enn for få år siden. Likevel henger lovverket etter. Det er 20 år siden sist dyrevelferdsmelding. I dag har et bredt flertall på stortinget stemt for en rekke av Venstres forslag om bedre dyrevelferd, sier hun.

I dag har et bredt flertall på stortinget stemt for en rekke av Venstres forslag om bedre dyrevelferd

Ingvild W. Thorsvik

Thorsvik trekker fram to tiltak hun mener er særlig viktige:

– Det betyr mye at regjeringen ikke får trenere stortingsmeldingen om dyrevelferd fram til 2024, men må levere den året før. Aller mest haster det å se på strakstiltak for å bedre dyrevelferden hos gris. Det instruerer vi nå regjeringen til å gjøre. I fjor ble det funnet brudd på regelverket på over halvparten av tilsynene i norske grisebesetninger. Nå får vi til endring, selv om regjeringspartiene stritter imot, sier hun.

Mer attraktivt for bøndene å investere i dyrevelferd

Alfred Bjørlo er medforslagsstiller, og sitter i næringskomitéen for Venstre. Han mener det også er en merkedag for norsk landbruk:

– God dyrevelferd må lønne seg. I dag har Stortinget sendt en rekke bestillinger til regjeringen om hva en dyrevelferdsmelding skal inneholde. De må se på hvordan vi kan sørge for at produksjonstilskudd i landbruket framover belønner god dyrevelferd. Det vil gjøre det mer attraktivt for bøndene å gjøre investeringer som gir dyra økt livskvalitet.

God dyrevelferd må lønne seg

Alfred Bjørlo

– I dag har vi også fått flertall for å gjøre det enklere for forbrukerne å velge dyrevennlige produkter. Venstre har vært opptatt av å få på plass merkeordninger som gjør det lettere å se om produktet er produsert på en dyrevennlig måte eller ei. Bevisste forbrukere tar gode valg, og det vil også lønne seg for bonden, sier Bjørlo.

Regjeringspartiene alene om å si nei

– Dagens vedtak i stortinget er en seier for dyra. Jeg skulle ønske vi fikk flertallet med på å gå enda lenger, og det er overraskende og skuffende at regjeringspartiene sier nei til absolutt alle våre forslag om bedre dyrevelferd, og må overkjøres av en allianse av sju opposisjonspartier (Venstre, Høyre, SV, Frp, Rødt, MDG og Pasientfokus). Men dette er et viktig sjumilssteg, sier Thorsvik.