Årsmøte Bardu grønne Venstre 2022

Foto Vilhelm Kjelsvik

Protokoll Bardu grønne Venstre årsmøte 2022

 

Årsmøtet ble i år som i fjor avviklet digitalt av smittevernhensyn, 15. til 17. januar 2022.

Medlemmene var tatt med på råd og flertallet valgte epost/SMS-møte. Innkalling og alle saksdokumenter ble sendt til medlemmene, ett medlem fikk tilsendt via brevpost.

Sammen med sakslista for møtet ble det sendt innstilling til vedtak. De som hadde spørsmål og/eller andre forslag ble anmodet om å bruke epost eller SMS til leder. Alle medlemmer unntatt tre har meldt tilbake at de har mottatt innkallingen og saksdokumentene. Ingen har hatt innvendinger verken til innkallingen med saksdokumenter, saksliste eller forslag til vedtak. «Den som tier samtykker»

Saksliste:

  1. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen (leder velges som møteleder og sekretær, Vilhelm Kjelsvik og Karen Grete Figenschau velges til å underskrive protokollen)
  2. Årsmelding (årsmeldingen 2021 godkjennes)
  3. Regnskap (regnskapet for 2021 godkjennes)
  4. Fastsettelse av kontingent (kontingenten til lokallaget holdes uforandret kr 50)
  5. Valg (gjenvalg av leder, Vilhelm Kjelsvik (1 år) og styremedlem, Maria Elena Olsen (2 år)
  6. Innkomne saker (Ingen innkomne saker)

Alle forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. Møtet avsluttet 17. januar 2022

 

Vilhelm Kjelsvik (møteleder og sekretær)

Karen Grete Figenschau