Nytt styre i Vestland Venstre

Nytt styre i Vestland Venstre. Frå venstre: Elizabeth Toft Erichsen, Kent Are Kjørsvik Petterson, Ingrid Bjørge-Engeland (VVK), Jens Håkon Birkeland (VUV), Ole-Ansger N. Martini, Agnes Hoshovde Bernes, Jan Henrik Nygård og Åsta Årøen. Maja Nilsen var ikke til stades då bildet vart tatt., Foto: Vestland Venstre

Årsmøtet for Vestland Venstre vart i helga arrangert på Scandic Bergen City med nærare 100 delegatar til stades.

Ei av sakene på programmet var val av nytt fylkesstyre. Valkomiteen hadde gjort eit godt stykke arbeid og innstillinga deira vart samrøystes vedteke.

Dei to neste åra vil styret dermed vere slik samansett:

Leiar: Åsta Årøen, Bergen (attval)
1. nestleiar: Jan Henrik Nygård, Kinn (attval)
2. nestleiar: Agnes Hoshovde Bernes, Alver (attval)
Styremedlem: Ole-Ansger N. Martini, Stad (ny)
Styremedlem: Kent Are Kjørsvik Petterson, Kvinnherad (ny)
Styremedlem: Maja Nilsen, Bergen (ny)
Styremedlem: Elizabeth Toft Erichsen, Øygarden (attval)

Varamedlem:
1. vara: Jo Lerheim, Bergen (ny i dette verv)
2. vara: Mathias Fischer, Voss (ny)
3. vara: Alf Helge Greaker, Bømlo (attval som vara)
4. vara: Ingebjørg Flyum Bjørlo, Stad (ny)
5. vara: Kariann Myklebust Fagerli, Stad (ny)

I tillegg har sideorganisjonane ein representant kvar i styret. Vestland Unge Venstre vil det neste året vere representert ved leiar Marius Helland Hindenes og Vestland Venstrekvinnelag ved Ingrid Bjørge-Engeland.