Uttalelse: Vestland Venstre ønsker forskning på kjernekraft

Grønt skifte., Foto: Pixabay

Årsmøtet i Vestland Venstre har søndag vedtatt følgende politiske uttalelse:

Vestland Venstre ønsker forskning på kjernekraft i Norge velkommen som en del av klimaløsningene som kombinerer behovet for ren energi med ivaretakelse av naturen.

For å løse klima- og naturkrisen samtidig som vi løfter verdens fattige ut av fattigdom, er verden avhengig av nok, bærekraftig energi.

FNs klimapanel er krystallklare på at verden trenger en kraftig økning i kjernekraft for å ha en sjanse til å stanse global oppvarming, i alle scenarier. I de mest ekstreme tilfellene må andelen kjernekraft nesten dobles innen 2030, og tredobles innen 2050. Når vi tar behovet for å spare verdifull natur med i bildet, blir behovet for kjernekraft uunngåelig.

Teknologien har kommet langt siden kjernekraft sist var på agendaen her til lands, og det er på tide å ta et nytt blikk på saken. I møte med de grunnleggende og akutte utfordringene verden står overfor, nytter det ikke å lukke øynene for elefanten i rommet, eller la seg styre av fordommer. En kunnskapsbasert, teknologioptimistisk og modig miljøpolitikk trengs.