En human ruspolitikk tuftet på kunnskap og skadereduksjon

Hjelp, Ikke straff!

Flere tiår med feilslått ruspolitikk har smertefullt lært oss at forbudslinjen ikke fungerer. Vestfold og Telemark Venstre vil føre en human ruspolitikk tuftet på skadereduksjon og kunnskap.

I 2020 døde 324 mennesker av overdose i Norge, 23 i Vestfold og Telemark. Nå er det på tide å handle. Ruspolitikk bør ikke handle om moralisering og statistiske mørketall. Det må alltid fokusere på menneskene bak rusen. Den beste måten vi kan løse problemet på er å møte de rusavhengige med et verdig hjelpetilbud – et tilbud vi ville gitt alle andre mennesker om de var syke og trengte pleie.

Det regjeringsoppnevnte rusreformutvalget avga i desember 2019 en grundig NOU som tydelig slår fast at straff ikke fungerer. Det får ikke ned rusbruken i samfunnet. Stigmaet rundt rusavhengighet må vekk og terskelen for å be om hjelp må være lav. Da kan ikke rusproblemer være et hinder for å søke hjelp. Dette innebærer at all behandling bør være frivillig, og ikke basert på tvang.

Den blågrønne regjeringen som Venstre satt i gjennomførte i perioden 2016-2020 en betydelig opptrapping innen rus og psykisk helse. Kommunene ble tilført 2,4 milliarder kroner for å øke kompetansen og behandlingstilbudet innenfor rusfeltet. Sluttrapporten fra FAFO viser blant annet at det i opptrappingsperioden har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. Vestfold og Telemark Venstre vil forsterke satsingen på rusfeltet i Vestfold og Telemark, blant annet gjennom et utvidet LAR-tilbud.

Vestfold og Telemark Venstre vil:

  • Gjennomføre en rusreform som går fra straff til hjelp
  • Utvide tilbudet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og tillate flere medikamenter i ordningen
  • Opprette bruker-rom i Vestfold og Telemark