Uttalelse: Frivilligheten er Norges viktigste ressurs

Infografikk frivillighet.
Infografikk frivillighet. , Ill.: Venstre

I frivilligheten finnes det en enorm kraft, engasjement og en enorm kompetanse som vi som samfunn nyter veldig godt av. Likevel møter ofte ildsjelene i frivilligheten en mur av byråkrati og økonomiske utfordringer når de prøver å gjøre samfunnet litt bedre. Frivillige organisasjoner er stort sett avhengige av offentlige midler, både statlige og kommunale. I dag bruker mange av de frivillige mye av fritidens sin til å søke støtte, oppdatere og rapportere om ulike prosjekter og ulike registre, for å kunne sikre penger til prosjekter og videre drift av organisasjonen. Dette i tillegg til sin ordinære jobb og familieliv.

I år er det frivillighetens år, en god mulighet for å styrke den allerede sterke posisjonen frivillighetssektoren har i Norge i dag. Ifølge SSB legger frivilligheten ned rundt 142 000 årsverk i Norge, nesten 80 % av oss er medlem i en frivillig organisasjon. Frivilligheten består av så mye forskjellig – alt fra besøksvenner, skogryddere, leksehjelp og tilbud for vanskeligstilte grupper i samfunnet. Frivilligheten fyller ofte tilbud som stat og kommune ikke klarer å dekke selv.

Det har vært utfordrende for frivilligheten og kunne drive godt i de to årene vi har hatt pandemi. Flere organisasjoner melder om at de har mistet mange medlemmer på grunn av utfordringene med å skape aktiviteter. For å kunne bygge seg opp igjen er organisasjonene avhengig av å kunne drive med sin aktivitet, og ikke skjemautfylling, Derfor mener vi at det skal bli enklere for frivillige organisasjoner å finne informasjon og støtteordninger, og samtidig mindre rapportering og skjemautfylling for å kunne motta støtte. En støtte som skal brukes til å gjøre lokalsamfunnet litt bedre.

Samtidig opplever flere frivillige utfordringer med å finne gode lokaler til aktivitetene sine. Noen lever som nomader og flytter fra lokale til lokale med utstyret på slep. Andre får leie lokaler som kanskje ikke er tilpasset formålet, gjerne nedslitt og til en pris som så vidt dekkes av det offentlige driftstilskuddet. Uten fast tilholdssted, eller på evig jakt etter gode lokaler, kan ikke frivilligheten blomstre. Derfor bør organisasjoner som mottar offentlig støtte kunne bruke offentlige bygg som ellers står tomme på kveld og helg. Dermed får frivilligheten en plass og være og det offentlige får brukt sine bygg hele døgnet.

I dag bruker frivilligheten mye tid på å lete i jungelen av private og offentlige støtteordninger, og mange går glipp av støtteordninger fordi de ikke finner dem. Derfor bør det jobbes for en felles plattform hvor frivillige organisasjoner kan finne relevante støtteordninger både fra stat, fylke og kommunesektoren.

Derfor mener Nordland Venstre at:

  • Det skal bli enklere å søke om støtte til drift og aktivitet.
  • Offentlige bygg skal kunne brukes av frivillige organisasjoner på kveld og helg.
  • Det skal opprettes en felles plattform for støtteordninger til frivillige organisasjoner.

Uttalelsen ble vedtatt på Nordland Venstres årsmøte 12.-13. mars 2022