Foreslår 16-årig stemmerett

Stortingsrepresentant for Oslo Venstre, Sofie Høgestøl., Foto: Oda Scheel

Venstre har foreslått i Stortinget om å senke stemmerettsalderen i lokalvalg til 16 år. Forslagsstiller Sofie Høgestøl tror det kan føre til økt valgdeltakelse og flere unge i kommunestyrene.

– Unge i Norge er faktisk langt mer samfunnsengasjerte enn generasjonene over dem. De er flinkere til å delta i organisasjoner, skriver flere debattinnlegg og demonstrerer mer enn voksne. Likevel er de utestengt fra demokratiets viktigste arena: valg, sier Høgestøl.

Får ikke påvirke beslutninger som angår dem

Høgestøl har sittet i valglovutvalget, som leverte sin rapport i 2020. Der gikk flertallet inn for 16-årig stemmerett i lokalvalg. Hun har også sittet i Venstres prinsipprogramkomité, som gikk inn for 16-årig stemmerett i alle valg. I dag er hun vararepresentant på Stortinget for partiet.

Beslutningene som fattes av lokalpolitikere angår i høyeste grad unge.

Sofie Høgestøl

– Beslutningene som fattes av lokalpolitikere angår i høyeste grad unge. Det er kommune- og fylkesstyrene som bestemmer over de nære tingene i hverdagen vår. Skolen, kollektivtilbudet og fritidsklubbene, for eksempel. Vi bør la ungdommen få påvirke disse beslutningene, ved å gi dem stemmerett.

Flere unge folkevalgte

16-årig stemmerett ble utprøvd i 20 kommuner ved lokalvalget i 2015.

– I de kommunene som hadde forsøk med 16-årig stemmerett, så vi at flere unge ble valgt inn i kommunestyrene. I dag lever folk lenger, og snittet av velgerne er eldre enn før. Å inkludere vil 16-åringene vil være med på å balansere dette, sier Høgestøl.

Dette vil være en positiv utvidelse av demokratiet

Sofie Høgestøl

Hun tror også stemmerett for 16- og 17-åringer vil være positivt på sikt:

– Dette vil være en positiv utvidelse av demokratiet. Ny forskning viser at å senke stemmerettsalderen bidrar til å gi unge en viktig demokratiopplæring. Det øker sannsynligheten for at de stemmer ved valg senere i livet, sier hun.

Tror på flertall

Høgestøl tror 16-årig stemmerett kan bli en realitet, allerede ved valget i 2023.

– Flere og flere partier går inn for 16-årig stemmerett, Ap vedtok det på landsmøtet sitt i fjor, og i tillegg til Venstre, har SV og Rødt programfestet det. Noen har ennå ikke tatt stilling. Jeg mener vi bør la ungdommen strømme til valgurnene ved lokalvalget neste år. Da må vi vedta dette nå.

Vi bør la ungdommen strømme til valgurnene ved lokalvalget neste år

Sofie Høgestøl

Hun håper også at 16-åringer snart skal få stemme ved Stortingsvalg:

– Stemmerett ved Stortingsvalg krever endring av Grunnloven, og er en litt annen prosess. Men Stortinget skal også stemme over dette før sommeren, og jeg håper på flertall å senke stemmerettsalderen, også der.