Kommunevalget 2023 er et retningsvalg i Tinn kommune!

Hvis vi i Tinn skal få befolkningsvekst og få til en god kombinasjon av klima- og næringstiltak for å få til det grønne skiftet også lokalt, samtidig som vi støtter opp under kulturlivet, sosiale tiltak og gode kommunale tjenester, så har Venstre en sentral rolle å spille for å få det til. Derfor håper vi at flest mulige som er utålmodige med politikken som føres i Tinn kommune blir med på det grønne laget som skal skape mer bolyst, flere arbeidsplasser, støtte opp om kulturlivet og de kommunale tjenestene, og samtidig sette klima og miljø sentralt for å oppnå dette. Bli medlem og bli med på lista som skal ta Tinn framover: https://www.venstre.no/blimedlem/