Vil du stå på liste for Meløy Venstre?

Cecilie Hegge – Lokallagsleder Meløy Venstre

Neste år er det kommunevalg. Er du interessert til å stå på lista, eller har du forslag til personer du mener kunne gjort en god jobb for partiet i lokalpolitikken – ta kontakt på e-post: [email protected], eller send en tekstmelding til: 47 37 19 12.

Hvorfor vil vi ha deg med på laget?

Vi spør deg om å stå på lista fordi vi:

  • har tillit til deg, det du gjør og det du står for
  • vil bygge et lag av ulike mennesker som brenner for ulike saker
  • lokalpolitikken trenger nye og engasjerte mennesker
  • mener du vil gjøre vår liste mer tiltrekkende for velgerne

Hva vil det si å stå på liste?

Det å stå på liste betyr at:

  • du viser offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige for Meløy
  • du har muligheten til å bli folkevalgt
  • du er med på å bidra til at flere viser engasjement for stedet du bor og det som skjer i Meløy kommune.

Vi trenger både deg som ønsker å bli folkevalgt og deg som vil vise din støtte gjennom å stå på listen.

Vil du stå på liste for Meløy Venstre? Klikk her for å registrere deg. Bli medlem

Hva er det å være folkevalgt?

De folkevalgte er med på å ta beslutninger som påvirker skole, miljø, verdiskaping og velferd i kommunen i. I Venstre ser vi på det å være folkevalgt som en ombudsrolle. Det betyr at en folkevalgt lytter til personer, organisasjoner og bedrifter og tar opp de utfordringene folk vil løse, og er med på å skape et lokalsamfunn bygd på tillit mellom politikere og velgere.

Vi har et lokalpolitisk nettverk der det gis innføring i Venstres hovedsaker, valgkamp og det å være folkevalgt. I tillegg er Venstres møter i lokallaget åpne for alle som ønsker å være til stede.

Vår politikk

Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskets personlige frihet og det ansvaret vi har for fellesskapet, for miljøet og for hverandre.

Vi mener at Meløy kommune må legge til rette for skoler og barnehager der dyktige voksne har tid, kompetanse og ressurser til å ta vare på barna våre.

Vi vil ta Meløy i en miljøvennlig retning. Vi arbeider for å ta vare på naturen og å gjøre det enklere for innbyggerne å ta grønne valg.

Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper verdier i lokalsamfunnet.

Vi er opptatt av fattigdom, psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. De som trenger hjelp skal få det, og vi må drive mer med forebygging slik at flere fanges opp tidlig.

Vi er en pådriver for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til, pengene brukes fornuftig og der det er liten avstand mellom innbyggerne og kommunen.