Politisk uttalelse: Matsikkerhet, beredskap og forsyningssikkerhet

Alternativ bruk av kornsilo, VTV
Alternativ bruk av kornsilo

Bakgrunn:

I 1928 ble beredskapstanken for matkorn og mel nedfelt i kornloven. Strategiske kornlagre i form av siloer ble bygget og fylt opp over hele landet. I 1968 – 69 ble det vedtatt å lagre syv måneders forbruk av matkorn og åtte måneders forbruk av kraftfôr. I 1969 hadde vi 280.000 tonn matkorn på lager og 500.000 tonn kraftfôr. Frem til 1995 skulle beholdning av matkorn og mel pr. 1. januar dekke ett års forbruk. 1995-2000 ble kravet ble senket til seks måneders forbruk. Fra 2000 til 2003 ble lagrene utfaset. Alle de strategiske kornlagrene i Norge er nå nedlagt, de rives eller omdisponeres til annen bruk. Kornlagrene ble avviklet bl.a som følge av oppløsningen av Sovjet, i en tid preget av optimisme og at verden var blitt snill og god.

De eneste reservene vi har i dag, er kornet på lager hos møllene og kornhandlerne. Rett etter innhøsting er avlingen på omtrent 1,2 millioner tonn på lager. Rett før innhøsting påfølgende år er lagrene tomme. Importavhengighet kombinert med marginale nasjonale kornlagre er dypt problematisk for matsikkerheten og beredskapen i Norge. EU har en ordning der bøndene kan velge om de vil selge korn til det offentlige. EU setter en fastpris på innkjøp. I tider med lav pris på det åpne marked kommer det mye korn inn til strategiske kornlagre.

Nå er det krig mellom de to største kornprodusentene og -leverandørene i Europa. Dette påvirker både forsyningssikkerhet og matpriser. Kun 15% av produksjonen i Norge går til matkorn, resten er gras til fôr og til kraftfor. Det blir hevdet at Norge har råd til å kjøpe matkorn når det er behov. Med en vedvarende usikker leveringssituasjon i Europa, er det ikke sikkert at det finnes noe å kjøpe. Vestfold og Telemark Venstre går derfor inn for å gjeninnføre en ordningen med strategiske kornlagre for å sikre forsyningssikkerheten i Norge.

Vestfold og Telemark Venstre vil:

  • Opprette lovfestede beredskapslagre for korn og kraftfôr for minimum ett års forbruk
  • Etablere en statlig forpliktende innkjøpsordning for overskuddskorn fra markedet lik den EU tilbyr