Regjeringa sminker et historisk naturovergrep når de tillater sjødeponi i Førdefjorden

Bilde av førdefjorden og en seilbåt
EU-direktivene tillater ikke sjødeponi dersom det finnes alternativ, og i Førdefjorden finnes det alternativ. Derfor er dagens vedtak helt uakseptabelt for Venstre, sier Alfred Bjørlo, Foto: 'Førdefjorden' CC 2.0: Arild Nybø, mediebruket.no (flickr.com)

Vi reagerer sterkt på at Næringsministeren gir grønt lys til Nordic Rutile (tidligere Nordic Mining) for å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.

Sminker et historisk naturovergrep

– Miljøkravene som nå er stilt inneholder svært lite nytt, og er i praksis bare å sminke et historisk naturovergrep. Miljøkravene er åpenbart ikke gode nok, når de fortsatt tillater sjødeponi for gruveavfallet, sier Bjørlo.

Bryter med EU-direktiver

– Miljøkravene som nå er stilt inneholder svært lite nytt, og er i praksis bare å sminke et natur-historisk overgrep. Miljøkravene er åpenbart ikke gode nok, når de fortsatt tillater sjødeponi for gruveavfallet, sier Alfred Bjørlo.

– Tillatelsen bryter dessuten med EUs vanndirektiv og mineralavfallsdirektiv, som Norge er forpliktet til gjennom EØS-avtalen. Disse tillater ikke sjødeponi dersom det finnes alternativ, og i Førdefjorden finnes det alternativ. Derfor er dagens vedtak helt uakseptabelt for Venstre.

Vurderingen er ikke lovbasert

ESA, som fører tilsyn med at EØS-avtalen overholdes, har påpekt nettopp dette i et brev som er sendt Klima- og miljødepartementet. Der påpeker de at utslippstil–latelsen som er gitt Nordic Rutile ikke er i tråd med EUs mineralavfallsdirektiv og vanndirektivet. ESA påpeker også at tillatelsen er gitt på bakgrunn av en fragmentert og administrativ behandling, og ikke en lovbasert vurdering.

Det viser nok en gang at denne regjeringen er en katastrofe for naturen og miljøet.

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (Vestland Venstre)

– En katastrofe for naturen og miljøet

ESAs vurdering ga regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre en mulighet til å stanse gruvedumpingen. Den muligheten har de ikke tatt. Det viser nok en gang at denne regjeringen er en katastrofe for naturen og miljøet, avslutter stortingsrepresentant Alfred Bjørlo.