Programarbeidet 2023-2027

Nordland Venstre har startet arbeidet med vårt nye fylkestingsprogram for perioden 2023-2027. Styret har satt ned en programkomité som ledes av politisk nestleder Ida Gudding Johnsen (Bodø).

Både medlemmer av Nordland Venstre, bedrifter, organisasjoner og innbyggere i og utenfor Nordland kan komme med innspill, og programkomitéen håper du vil bidra med ditt innspil. Dine innspill er helt nødvendig for at våre folkevalgte på fylkestinget skal være gode ombud for våre innbyggere. Send dine innspill på mail til [email protected] med kopi til [email protected].

Øvrige medlemmer i programkomitéen:

  • Nestleder: Per-Elling Braseth-Ellingsen (Hamarøy)
  • Medlem: Franziska Wika (Vefsn)
  • Medlem: Bjørn Værnes Fiske (Bodø)
  • Medlem: Cathrine Mortensen (Vågan)
  • Medlem: representant fra Nordland Unge Venstre
  • Varamedlem: Georg Enga (Rana)

Programkomiteen i Nordland Venstre skal lage handlingsprogram til
fylkestingsgruppa for perioden 20232027.

Programmet skal sette klare mål for fylkestingsgruppas arbeid. Programmet skal identifisere de viktigste utfordringene for nordlandssamfunnet i fireårsperioden og vise frem Venstres løsninger på dem.

Innen 1. august 2022 skal programkomiteen fremlegge diskusjonsnotater på større/viktige saker som man vet kommer opp i neste valgperiode og hvor det kan tenkes å være intern uenighet i eller saker som kan være problematiske å ta standpunkt til.

2. Innen 5. oktober 2022 skal programkomiteen fremlegge sitt 1. utkast.

3. Innen 15. desember 2022 skal programkomiteen fremlegge sitt 2. utkast.

4. Programmet skal vedtas på årsmøtet i februar/mars 2023.

Programkomiteen skal involvere lokallagene i politikkutviklingen, og legge til rette for
en inkluderende programprosess.

Programkomiteen skal legge til grunn Venstres prinsippprogram og
stortingsvalgprogrammet. I tillegg oppfordres programkomiteen til å la seg inspirere
av Nordland Venstres program for inneværende periode.