Revidert nasjonalbudsjett: Dårlig nytt både for deg og for klimaet

Stortingsrepresentant og nestleder, Sveinung Rotevatnn
Stortingsrepresentant og nestleder, Sveinung Rotevatn, Venstre

Dette budsjettet er et tilbakeskritt både for folks privatøkonomi og i kampen mot klimaendringene, mener finanspolitisk talsperson og nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn.

Venstre går nå i gang med å saumfare regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og vurdere hvilke omprioriteringer og kutt vi er enig i, før partiet lager sitt eget forslag til budsjettendringer.

Venstre vil i sitt forslag prioritere:

  • En ansvarlig økonomisk politikk som reduserer oljepengebruken, og ikke svekker vanlige folks privatøkonomi
  • Gjøre det enklere og billigere å velge miljøvennlig, ikke vanskeligere og dyrere
  • Investeringer i kunnskap og omstilling

Oljepenger

Regjeringen presenterte sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022, torsdag 12. mai. Der foreslår regjeringen å bruke rundt 30 milliarder oljepenger ekstra i år.

«Dette er en regjering som ønsker å bruke like mye oljepenger som i kriseåret 2021. Men handlingsrommet brukes ikke på å hjelpe folk med en presset privatøkonomi. Økt offentlig pengebruk øker heller faren for renteøkninger.»

Klimapolitikk

Rotevatn lar seg heller ikke imponere over klimapolitikken fra regjeringen:
«På det halve året regjeringen har sittet ved makten har de allerede tatt store tilbakeskritt i klimapolitikken. De kutter de elbilfordelene, kutter kollektivtilbudet, kutter i skogvernet og kutter i miljøbistand»

«Elbilsatsingen har vært en dundrende suksess, men nå skal den ødelegges og byråkratiseres. Om lag halvparten av alle elbiler blir dyrere med regjeringens forslag. Det blir dyrere for folk å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Det er tilbakeskuende av en regjering som burde brukt krisen til å se framover. For de som er avhengig av kollektivtilbudet, vil det også bli dyrere og dårligere. Kollektivtrafikken blir ikke kompensert for bortfall av inntekter og vi risikerer nå å gå inn i en nedgående spiral med dårligere og dårligere tilbud. Dette gjør det vanskeligere å ta grønne valg i hverdagen», sier Sveinung Rotevatn.

Forskning

«Regjeringen varsler store kutt i forskningsinnsatsen fremover, og reduserer kraftig viktige investeringer i kunnskap og omstilling. Et eksempel på dette Ocean Space Center i Trondheim. Venstre vil tvert imot se fremover og styrke kunnskapsinnsatsen», slår Rotevatn fast.