Vestfold og Telemark Venstre tildeler Årets Miljøpris på Verdens Miljødag 5.juni 2022

Stillehavsøsters på Tjøme, EFa VTV

Verdens miljødag 5.juni er verdens største miljømarkering.

Vestfold og Telemark Venstre har delt ut Årets Miljøpris i mange år. Vi tar nå imot forslag på organisasjon eller enkelt-personer i Vestfold og Telemark Fylke, som gjennom sin virksomhet har gjort en spesiell innsats. Vi minner om fristen for innkomne forslag, som er 1.juni 2022!

Tema for årets miljødag er kampanjen “Bare én jord”. Det handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet og derfor må vi ta vare på den! Våre forbruksvalg utgjør en viktig forskjell.

Dagen miljøsituasjon er “kode rød” for menneskeheten. (Antonio Guterres, Generalsekretær FN).

Bevisene finner vi rundt oss – økte klimaendringer, tap av naturmangfold, tap av biologisk mangfold, økt forurensning og økte avfallsmengder. For å kunne redde planeten må vi endre både samfunnet og økonomien til å være mer inkluderende, mer rettferdig og mer i takt med naturen. Løsningene og teknologien finnes – og blir stadig rimeligere.

Verdens Miljødag setter søkelyset på bærekraft, klimatiltak, naturtiltak og forurensningstiltak. Mange av disse tiltakene kan kun gjennomføres av store aktører: nasjonale og lokale myndigheter, finansinstitusjoner, bedrifter, internasjonale grupperinger og organisasjoner og andre med makt til å endre politikk og regler, sette ambisjoner og finne bedre løsninger. Men gode tiltak kan og må også gjennomføres lokalt og regionalt.

Send inn forslag nå (mail: [email protected]) til verdig mottager av Årets Miljøpris som tildeles av Vestfold og Telemark Venstre

Stillehavsøsters som er tatt opp på badeplasser på Tjøme