Årets Miljøpris fra Vestfold og Telemark Venstre

Telemarksreaktoren i to konfigurasjoner, TT/VTV EFa

Hvert år i 15 år har hhv Vestfold Venstre og Telemark Venstre (nå Vestfold og Telemark Venstre) foretatt tildeling av «Årets Miljøpris». Tildeling skjer etter innkomne forslag fra forskjellige hold, og prisen offentliggjøres på dagen som FN markerer som Verdens Miljødag, dvs 5.juni. Prisen består av et kunstverk og diplom og deles ut ved en høytidelighet. I år var det en helt klar finalekandidat som skilte seg ut til å være vinner av prisen, og det er «Telemarksreaktoren». og dermed to organisajoner som tydeligst har markert seg i denne sammenhengen, nemlig Telemark Technologies og Nome videregående skole, avd. Søve.

Styret i Vestfold og Telemark Venstre besluttet i styremøte 2.juni 2022 å tildele Årets Miljøpris 2022 til:

 

Rektor Arne Grave og Daglig leder Torgeir Straand

Rektor Arne Grave Nome vidergående skole, avd. Søve og daglig leder Telemark Technologies AS, Notodden v. Daglig leder Torgeir Straand

med følgende begrunnelse:

“Nome videregående skole, avd. Søve har med sitt mangeårige arbeid for tilrettelegging og utvikling av bioenergi-løsninger i samarbeid med Telemark Technologies AS, utviklet bærekraftige biogassreaktorer som er egnet som gårdsanlegg i Norge. Løsningen bidrar til reduksjon av klimagassutslipp fra det øyeblikk den blir tatt i bruk. Systemet er sirkulært ved at det leverer både energi og naturlige jordforbedrings-produkter av husdyrgjødsel og annet organisk avfall. Løsningen kan bidra sterkt til å gjøre vårt tradisjonelle landbruk klima-positive.»

 

Prinsippskisse Telemarks-reaktoren

Vi har mottatt informasjon om at Nome videregående skole, avd. Søve samarbeidet med nå avdøde Professor Rune Bakke(USN) i nær 20 år om utvikling av en småskala bio-reaktor. Dette samarbeidet er medvirkende til at “Telemarks-reaktoren» nå er en realitet. Etter våre opplysninger er Telemarksreaktorer nå i drift ved Nome videregående skole, Tvedestrand videregående skole og Kleiva videregående skole på Sortland. Løsningen er slik den foreligger et eksempel på lokal, bærekraftig tilnærming på veien mot å løse klimautfordringene vi står ovenfor der de oppstår. Løsningen passer derfor godt i småskala-landbruk som er typisk i Norge. Løsningen også bør også kunne ha et betydelig markedspotensiale internasjonalt, bla for å redusere behovet for omfattende logistikk til sentrale anlegg, noe som er mer vanlige lenger sør i Europa.

Vi gratulerer Telemark Technologies v. Torgeir Straand og Nome videregående skole avd. Søve v. Arne Grave med tildelingen av Årets miljøpris fra Vestfold og Telemark Venstre.

Tidligere miljøvernminister Ola Elvestuen vil foreta den formelle overrekkelsen i et større arrangement med tema «Klima og energi» i Sandefjord 27-28. august 2022.