Venstre vil ha krav om solceller på alle bygg og fleksibel skolestart

Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo har ledet utvalgets arbeidet., Foto: Helle Frogner

Venstre-utvalg vil gå til valg på solcelle-krav, klimabelønning, fleksibel skolestart og døgnåpne barnehager. Tiltakene skal debatteres på Venstres landsmøte i oktober.
Et Venstre-utvalg ledet av stortingsrepresentant Alfred Bjørlo har lagt fram en pakke på 131 nye tiltak for grønne og levende lokalsamfunn. Forslagene skal vedtas på Venstres landsmøte i oktober og er partiets plattform for lokalvalgkampen i 2023.

– Mer lokal frihet er bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Derfor vil vi gi skolene mer frihet. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for norske kommuner – i årene framover, sier Bjørlo

Solcellepanel på alle offentlige bygg

Utvalget foreslår at kommunene skal stille krav om solcellepanel på bygg og alle offentlige bygg.

– Strømpriskrisen viser at vi trenger mer kraft og mer energieffektivisering. Å legge solcellepanel på taket i nye bygg er noe av det mest framtidsrettede en kommune kan gjøre, sier Alfred Bjørlo.

Belønning for klimakutt

I dag er det ingen sammenheng mellom klimakuttene en kommune gjør og hvor mye penger de får fra staten. Utvalget foreslår en klimabelønning for kommuner som kan vise til utslippskutt.

– Det koster å gjennomføre klimatiltak. Akkurat som det må lønne seg for næringslivet å redusere sine utslipp, må det lønne seg for kommunene. Derfor foreslår vi å ta klima inn i kommunenes inntektssystem. Da vil selv Sp-ordførere se egeninteressen i å kutte utslippene, sier Bjørlo.

Fleksibel skolestart og døgnåpne barnehager

Utvalget kommer med flere nye tiltak for elevene. Blant annet ønsker de å åpne for en mer fleksibel skolestart, utfra modenhet og utvikling. Forslaget åpner for å hoppe over eller ta igjen klassetrinn ved behov, og å legge til rette for at elever med ulik utvikling kan ta fag over lengre og kortere tid.

– Alle barn er forskjellige, men de presses til å gå gjennom akkurat det samme skoleløpet. Da faller noen av, mens andre kjeder seg. Vi vil at kommunene skal gi mer fleksibilitet i skolen for å tilpasse tilbudet for elevene, sier Bjørlo.

Et annet forslag er å åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid, inkludert en prøveordning med døgn- og helgeåpne barnehager.

– Ikke alle jobber fra klokken 08 til 16, men barnehagene er ikke tilpasset dette. En alenefar som jobber skift i helgene har like stort behov for barnehage som den tradisjonelle kjernefamiliene med vanlig arbeidstid. Det må politikere ta på alvor, sier Bjørlo.

Behov for nye løsninger

– Neste års kommunevalg er en anledning til å bytte Ap- og Sp-ordførere ut med politikere som vil ta Norge framover. Fire nye år med idétørke og konservative politikere vil være en tapt mulighet, sier Bjørlo. Han er selv tidligere ordfører i Stad kommune.

Venstre-leder Guri Melby ser fram til debatten

– Kommunene må ta tak i de store utfordringene vi står overfor. De står i frontlinjen for å stanse klimaendringene, styrke skolen og legge til rette for framtidas næringsliv. Det krever utålmodige lokalpolitikere som kommer med løsninger i stedet for tilbakeskritt, sier Venstre-leder Guri Melby.

– Jeg er glad for forslagene fra utvalget og ser fram til en god debatt fram mot og på landsmøtet i oktober, sier Melby.

Tretten av forslagene til Venstres landsmøte

 1. Innføre klimabudsjett og klimaregnskap i alle kommuner innen 2025, og underlegge disse revisjon.
 2. Gi kommunene mulighet til å stille krav om solceller og lokal energiforsyning i kommunen, og gå foran gjennom å stille krav til at alle offentlige bygg skal ha solceller eller annen lokal energiproduksjon.
 3. Kartlegge all verdifull natur i kommunene, og innføre naturbudsjetter.
 4. Innføre strengere krav til å begrense de negative effektene på natur av hytteutbygginger.
 5. Øke skattefritaket for utleie av hytter
 6. Gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom flere karrieremuligheter, gode lønnsbetingelser og mindre byråkrati og papirarbeid.
 7. Åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.
 8. Videregående skole: Gjennomføre prøveordninger med alternative sluttvurderinger deriblant valgfri eksamen.
 9. Legge til rette for økt samarbeid mellom bedrifter og NAV for å få gitt kompetansebevis til ungdommer som faller utenfor skolen og arbeidsmarkedet.
 10. Innføre tiltak for at arbeidsgiver dekker kostnadene ved hjemmekontor, for eksempel gjennom å utrede et hjemmekontorfradrag.
 11. Utvide skjenketidene og åpne for mer differensierte og lokalt bestemte åpningstider basert på kulturell profil, avstand fra boligområder mm
 12. Sikre fastlegeordningens evne til å gi trygg og god pasientbehandling til innbyggerne gjennom en tydeligere oppgavefordeling, attraktive arbeidsvilkår for legene med flere muligheter til spesialiseringsløp og kommunalt kjøp av hjemler
 13. Gjennomføre prosjekter mellom kommuner og politiet om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.

Les hele forslaget: