Hvem skal ta regninga?

Kjeller flyplassområde Mellom Kjeller og Lillestrøm by ligger et enormt område på 1100 dekar. 90% av det eies i dag av Forsvaret, men Forsvaret er på flyttefot. I 2026 blir området frigjort og Forsvaret har fått i oppdrag å selge tomta. De største og viktigste lokalpolitiske spørsmålene Lillestrøm kommune står overfor de neste åra er knyttet til nettopp Forsvarets salg av Kjeller flyplassområde: Hva skal denne enorme tomta brukes til i framtida? Og hvem skal betale for det?

Mulighetene er mange. På Kjeller flyplassområde kan vi tilrettelegge for at bedrifter som springer ut fra verdensledende forskning et steinkast unna, kan få plass til å vokse seg store. Vi kan tilrettelegge for å bygge en helt ny bydel, med plass til å håndtere den sterke befolkningsveksten i vår region – uten at det går på bekostning av matjord, friluftsområder eller etablerte småhusområder. Spennende arbeidsplasser, trygge boligmiljøer, nye kulturarenaer, grønne parker og bedre trafikkløsninger er en del av mulighetsbildet som åpner seg opp når Kjeller flyplassområde skal utvikles i framtida.

Men det forutsetter én ting: At selve flyplassdriften legges ned når Forsvaret flytter.

Den viktigste enkeltbeslutningen som Lillestrøm kommune står overfor er om flyplassen skal legges ned eller drives videre.

Motstanden mot nedleggelse er høylytt. Sterke krefter ønsker at det fortsatt skal være flyplassdrift mellom Lillestrøm sentrum og Kjeller. Og ikke bare ønsker de å bevare flyplassen, de ønsker også å videreutvikle den: bygge et luftfartøyvernsenter med oppvisninger og høyt volum av flytrafikk hver helg i sommerhalvåret.

Jo da, dét er også en mulighet. Men da ryker alle de andre mulighetene. Flyplass og byutvikling lar seg ikke kombinere. Det trengs innflyvningssoner og sikkerhetssoner, og det må tas hensyn til støy og turbulens.

Men i tillegg kommer altså spørsmålet om hvem som skal ta regninga. Hvem skal betale for tomta? Hvem skal betale for etablering av luftfartøyvernsenter? Hvem skal betale for drifta?

Dette er viktige spørsmål som flyentusiastene har unnlatt å svare på så langt. Så da blir det fort Lillestrøm kommune som blir sittende med regninga. Skattebetalerne, du og jeg, må betale for at hobbyflygere skal kunne fortsette å ha lekegrinda si på Kjeller. I en kommune der et flertall nylig sa nei til å bygge en sårt tiltrengt skole i Skjærva fordi det ble «for dyrt», er det viktig å være tydelig på hva som skal prioriteres. I valget mellom flyplass og ny skole, hva er viktigst for deg?

Før sommeren ble det lagt frem en økonomisk analyse av utvikling på Kjeller flyplassområde. Der er nettokostnaden for Lillestrøm kommune ved opprettholdelse av flyplassdrift og etablering av luftfartøyvernsenter beregnet til 630 millioner. Det er mye penger. Men om man tar med tapt utbyggingsbidrag og samfunnsøkonomiske virkninger, kommer totalen opp i svimlende 2,9 milliarder!

Er det virkelig verdt det?

For Venstre er saken enkel. Vi mener at det ikke bør ligge en flyplass midt i en by. Vi mener at flyplassområdet bør utvikles til en ny, grønn og moderne bydel. Og i valget om våre felles skattekroner skal brukes på flyplass eller skole, velger Venstre skole.

 

Boye Bjerkholt
Gruppeleder, Lillestrøm Venstre

 

Innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 19. august 2022.