Minneord: Et hjerte med plass for alle!

Mari Ann Bjørkli
Ø.Birkelund

Mari Ann Bjørkli (15.8.1961 – 16.8.2022)

Det var med sorg vi i Venstre mottok budskapet om at Mari Ann hadde gått bort.
Mari Ann hadde et stort engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår, for de eldre og vanskeligstilte samt for frivilligheten. Etter at hun trakk seg tilbake fra politikken jobbet hun som frivillig for kvinner og barn i Kenya.

Gjennom lokalpolitikken satt hun 12 år i kommunestyret i Meløy hvor hun i 6 av dem også satt i formannskapet. Fra 2007-2010 var hun Varaordfører i Meløy. Mari Ann hadde også verv i plan og administrasjonsutvalget i Meløy og var aktiv i fylkespolitikken gjennom sitt styrearbeid i Nordland Venstre.

Vi minnes Mari Ann som humørspreder, kunnskapsrik, inkluderende og med et hjerte av gull!

Vi fra Meløy Venstre og Nordland Venstre vil takke Mari Ann for all den innsats hun la ned for et rausere og mer inkluderende samfunn gjennom sitt bidrag i politikken.

Hennes drivkraft var beundringsverdig og til etterlevelse. Våre tanker og medfølelse går til hennes familie.

Takk for alt kjære Mari Ann – vi vil savne deg.