Utdeling av Årets Miljøpris på Høstseminaret i Vestfold og Telemark Venstre

Glade prisutdelere og prismottagere når vinnerkaken kom på bordet!, EF_VTV

Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister og nå medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget foretok lørdag 27/8 høytidelig utdeling av årets miljøpris fra Vestfold og Telemark Venstre til Telemark Technologies v. Daglig leder Torgeir Straand og Nome videregående skole, avd Søve v. rektor Arne Grave.

Rektor Arne Grave ved Nome videregående skole og daglig leder Torgeir Straand i Telemark Technologies har hatt et tett samarbeid for å få laget nyvinningen som ikke bare kan endre norsk landbruk, men også gi et viktig bidrag til en mer miljøvennlig hverdag.

Håvar Bettum fra Tønsberg Venstre ledet selve prisutdelingen med sikker hånd, og hadde en runde spørsmål/svar-runde med prisvinnerne og Elvestuen etter utdelingen.