Uttalelse: Venstre vil beholde støtten til internasjonale studenter

Foto: Flickr CC, Salzburg Global Seminar

Regjeringens forslag om å innføre studieavgift for studenter utenfor EU/EØS vil være et tap både for norske universiteter og for land utenfor Europa. Venstres landsstyre støtter universitetene, studentorganisasjonene og internasjonale studenter som krever at Stortinget avviser regjeringens forslag ved budsjettbehandlingen.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre 13. oktober 2022

Norsk utdanning er basert på gratisprinsippet, noe som har gjort det mulig å ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn og geografisk tilhørighet. Slik har det også vært for utenlandske studenter. Dette har gjort det mulig for studenter for eksempel fra det globale sør å komme hit og ta utdanning. Noen blir også igjen her, med de positive konsekvensene det medfører. Regjeringens forslag bidrar til å reise et skille mellom dem med økonomiske midler og dem uten, og gjør det vanskeligere for mange å studere i Norge.

Regjeringen regner med en nedgang på 70 prosent i studenter fra Afrika og Asia, men mener at dette vil frigjøre studieplasser for nordmenn. Venstres landsstyre mener at dette er en snever måte å se høyere utdanningspolitikk på. Det er viktig med mangfold ved universitetene, også for norske studenter. Regjeringens forslag vil føre til at kun studenter fra rike familier vil kunne studere i Norge, men det betyr ikke nødvendigvis at det er de mest talentfulle eller dem som hadde fått mest ut av det.

Internasjonalisering av utdanning bidrar til samarbeid og dialog på tvers av landegrenser, i tillegg til at det hever nivået til norske institusjoner. Venstre er derfor også sterkt kritisk til at regjeringen foreslår å kutte i stipendet til norske studenter som studerer i utlandet. Det vil gjøre det mindre tilgjengelig å ta gradsstudier utenfor Norge, som er feil utvikling i en tid der globale kriser krever at vi må vende oss utover.

Venstres landsstyre støtter universitetene, studentorganisasjonene og internasjonale studenter som krever at Stortinget avviser regjeringens forslag ved budsjettbehandlingen.