1. utkast til valgprogram 2023-2027 er klart!

Nordland Venstre 2022
Foto: Cecilie Hegge

Programkomitéen legger med dette frem førsteutkastet til program for fylkestingsvalget i 2023. Komitéen har tatt med seg gode og viktige innspill fra medlemmer, lokallag og diverse samfunnsaktører gjennom innspill og digitale møter.

Fristen for innspill i førsteutkastet er 20. november. Komitéen vil legge fram sitt 2. og endelige utkast til program 15. desember og programmet vedtas av årsmøtet i mars 2023.

Endringsforslag må være spesifikke, merkes med sidenummer og linjenummer og leveres via denne linken: https://forms.gle/tvzcuCLKzd9AQaH59

På vegne av programkomitéen

Ida Gudding Johnsen, leder