Møteplan for 2023

I Lillestrøm Venstre har du mange muligheter til å delta i politiske diskusjoner eller lære om spennende temaer. I tillegg til de faste gruppemøtene, arrangeres det også temamøter og skoleringsmøter med ujevne mellomrom. Alle møtene er som hovedregel åpne for alle medlemmer og interesserte.

Gruppemøter avholdes ca. to ganger i måneden, som regel på mandagen før hovedutvalgsmøter og kommunestyremøter. På disse møtene går vi grundig gjennom alle saker for å diskutere hva Venstre skal mene. Det er på gruppemøte 1, før hovedutvalgsmøtene, at Venstres standpunkt i de ulike sakene fastsettes. På gruppemøte 2 går vi gjennom behandlingen som har vært i hovedutvalg og formannskap, og diskuterer eventuelle justeringer før kommunestyremøtet.

Med mindre annet er nevnt, finner møtene sted på møterom Berger i 3. etasje på Lillestrøm rådhus. Møtekalenderen oppdateres fortløpende.

24. oktober ’22 18.00 Gruppemøte 1
7. november ’22 18.00 Gruppemøte 2
18. november ’22 10.00-18.00 Budsjettseminar (formannskapssalen)
21. november ’22 18.00 Gruppemøte 1
12. desember ’22 18.00 Gruppemøte 2
9. januar 18.00 Gruppemøte 1
23. januar 18.00 Gruppemøte 2
6. februar 18.00 Gruppemøte 1
27. februar 18.00 Gruppemøte 2
13. mars 18.00 Gruppemøte 1
27. mars 18.00 Gruppemøte 2
24. april 18.00 Gruppemøte 1
8. mai 18.00 Gruppemøte 2
30. mai 18.00 Gruppemøte 1 (obs! tirsdag)
12. juni 18.00 Gruppemøte 2
21. august 18.00 Gruppemøte 1
4. september 18.00 Gruppemøte 2
18. september 18.00 Gruppemøte 1
9. oktober 18.00 Gruppemøte 2
23. oktober 18.00 Gruppemøte 1
6. november 18.00 Gruppemøte 2
18. november 10.00-18.00 Budsjettseminar (tentativt)
20. november 18.00 Gruppemøte 1
11. desember 18.00 Gruppemøte 2