Jordvern. Svar til Per Erik Garli (AP)

Innlegg i Innherred, den 08.09.2022.

Ja, jeg er enig med ordførerkandidaten til Ap, om at hans parti har vært en aktiv pådriver for å bygge boliger på dyrkamark rundt sentrum. Men jeg er svært uenig i at det var rett å gjøre det.

Det undrer meg at partiet fortsatt mener det var et riktig vedtak. I det siste har mange endret mening og uttrykker at slik verden er blitt etter krigen i Ukraina, er det viktigere enn noen gang å ta vare på den jorda som brukes til dyrking av mat. «Mange bekker små, blir en stor å», heter det i et gammelt ordtak. Derfor støtter vi i Venstre Sp, som nå går igjennom ulike områder, for å eventuelt gjøre om vedtak hvor dyrkajord ble omregulert til boliger.

Jeg tror at både Ap og Venstre ønsker utvikling i kommunen vår. For eksempel har Venstre i mange år stemt for forslag om å få fortgang i klargjøring av industriområdet, Ørin Nord. Ap har tidligere stemt imot og vært mer opptatt av å utvide industriområdet sørover og rasere Fættaskogen. Uenig i sak, men begge har ønske om å klargjøre tomter for industri og nye arbeidsplasser.

Med hensyn til boligbygging er det vel ingen som med hånda på hjertet kan påstå at det ikke bygges boliger i sentrum. Ikke bare er det svært mange nye leiligheter som er ferdigstilt på få år, mange nye er under utbygging og under planlegging. Det er derfor drøyt å påstå at andre parti ikke ønsker tilflytting og ikke er opptatt av kommunens økonomi. Venstre ønsker også boliger nært sentrum og i andre områder i kommunen, men ikke på dyrkamark.

Det er mange måter å diskutere politiske saker på. Jeg registrerer at Ap gang på gang hevder at andre parti er naive, er passive og ikke tar inn over seg alvoret i viktige saker. Jeg kunne også ha hevdet at Ap ikke har skjønt alvoret vedr. økt selvforsyning av mat her i landet, men registrerer i stedet at for Ap i Verdal er jordvern ikke et prioritert område og velger derfor bare å slå fast at vi er uenige.

Brita Kleven Thorsvik