Inger Marie Furuseth blir varaordførerkandidat for Stor-Elvdal Vestre! Les Inger Marie sin personlige uttalelse her

Jeg er 51 år, gift og har to voksne barn.

Har jobbet en årrekke i Stor-Elvdal kommune som sykepleier og senere helsesykepleier. For tiden jobber jeg som helsesykepleier på Tynset helsestasjon med fokus på barn fra 0-5 år, flyktninger og foreldreveiledning. Utover å være helsesykepleier, er jeg også utdannet innen organisasjon og ledelse, samt barns fysiske aktivitet og helse.

I tillegg er jeg samfunnsengasjert og spesielt opptatt av barns mulighet for god utvikling, oppvekstmiljø og levekår.

Som storelvdøl er jeg glad i naturen og mulighetene den gir. Jeg benytter derfor anledningen til å være utendørs med mine to- og firbeinte venn(er) så ofte som mulig.

For meg er det viktig å verdsette det vi har av næringsliv i kommunen. Vi bør derfor være bevisste tjenestene og mulighetene nærmiljøet gir oss. Alle innbyggere bør være oppmerksomme på dette før vi reiser ut av kommunen for å skaffe varer og tjenester. Tilbudet av tjenester mener jeg vi bør bruke enda mer. Dette for å beholde, opprettholde og å stimulere til flere arbeidsplasser i kommunen vår.

Interessene mine har alltid vært kulturhistorie, bevaring av eldre bygg og bruken av disse. (Denne interessen har nok sammenheng med at jeg er vokst opp på en av de eldste slektsgårdene i Stor-Elvdal. ) Derfor synes jeg det er viktig at bygg med lokalhistorisk verdi bør bevares og benyttes, fremfor at disse står på rot og råtner, mens nye bygg skyter i været.

Jeg er kreativ og er opptatt av å være innovativ, ser muligheter i stedet for begrensninger og er realistisk med tanke på det politiske arbeidet og avgjørelser som skal tas for det beste for innbyggerne. Jeg er ikke redd for å stå for meningene mine, selv om de kan være kontroversielle.

I perioden 2019-2023 sitter jeg som fast medlem i SKO-utvalget og er 1. vara for venstre i kommunestyret. Dette synes jeg har vært –og er veldig givende. Jeg liker å påvirke og utvikle saker for kommunens beste ved å være engasjert. Det er både lærerikt og nyttig å finne gode løsninger og samarbeide på tvers av partiene.

I kommende kommunevalg stiller jeg som Venstres varaordførerkandidat.