Alfred Bjørlo om budsjettforliket: Eit framtidsfiendtlig budsjett har blitt endå verre

Alfred Bjørlo
Alfred Bjørlo: – Meir ENØK-støtte til folk flest, Foto: Helle Frogner

Regjeringspartia Ap/Sp og SV kuttar bevilgninga til utbygging av breiband med 50 mill NOK i budsjettforliket. Dei velsignar også forslaga om auka arbeidsgivaravgift på løn og ytingar over 750.000 kr med nær 7 milliardar kr, auka formuesskatt, auka utbytteskatt og kutt i aksjerabatten for tilsette som vil bli medeigar i eiga bedrift, kuttar satsinga på nye kreative næringar og foreslår ingen nye tiltak for meir innovasjon, forsking og nyskaping i næringslivet.

– Eit allereie nyskapings-og framtids-fiendtlig statsbudsjett har blitt endå verre. Det er uforståeleg at regjeringspartia og SV kuttar i breibandsutbygging i ei tid kor digitalisering er viktigare enn nokonsinne for å få fart på næringslivet, effektivisere offentleg sektor og hindre digital utanforskap. Det seier Venstres medlem i Næringskomiteen, Alfred Bjørlo.

– Over 80% av norske bedrifter seier allereie i dag at dei har liten eller ingen tillit til at regjeringa bryr seg om bedriftene sine rammevilkår. Det er ingen grunn til å tru at det talet vil betre seg etter denne budsjettavtalen – snarare tvert imot. Det er no meir grunn enn nokon gong til å slå alarm på vegne av det nyskapande Noreg. Denne budsjettavtalen er å ta Noreg baklengs inn i framtida, seier Alfred Bjørlo (V).