Et budsjett som tar Lillestrøm framover

Venstre legger i dag fram sitt alternative budsjettforslag for Lillestrøm kommune. – Det er et budsjett som peker framover og har en tydelig prioritering: barn og unge, kultur, natur, klima og nyskaping. I en tid med mye usikkerhet, er det viktig at vi ruster oss for framtida, og det gjør vi med dette budsjettforslaget. Venstre tar Lillestrøm framover, sier gruppeleder Boye Bjerkholt.

Lillestrøm rådhus Budsjettforslaget legges fram i formannskapsmøtet i dag og baserer seg på kommunedirektørens forslag til budsjett. Endelig budsjettvedtak gjøres i kommunestyret den 14. desember.

Venstres budsjettforslag er delt i to deler: en talldel som viser Venstres prioriteringer innenfor de rammene som finnes, og en del med verbalforslag som inneholder bestillinger på konkrete saker som skal utredes i løpet av det neste året.

Les Venstres budsjettforslag her.