Oppkall plassen etter Vågard Unstad!

Heine Johansen er leder i Bergen Venstre, Foto: Privat

Rapperen og kulturpersonligheten Vågard Unstad gikk bort for kort tid siden. Nå vil Venstre at en plass i Unstads nærområde skal bære rapperens navn.

Vågard Unstad rakk bare å bli 36 år. I løpet av den tiden satt han imidlertid store spor etter seg.

– Rap er en ung musikkstil både i Norge og i verden. Musikkformen vil bli stående blant 90- og tidlig 2000-tallets mest sentrale kulturuttrykk. Til tross for sine unge år, var Vågard en sentral skikkelse og en pionér innen norsk hiphop generelt og bergensk hiphop spesielt.

Det sier bystyrerepresentant og leder i Bergen Venstre, Heine Johansen.

Unstads arbeid med rapgruppen A-laget og med NMG/G-huset var et sentralt bidrag til å forme norsk hiphop som kunstuttrykk. Venstre ønsker å bidra til at dette arbeidet skal bli husket.

Vågard hadde også et stort engasjement for sitt nærområde i Sandviken, og var blant annet sentral i Mathismarken bataljon

I en artikkel i BT 04.12.22 kom det frem at et kryss ovenfor Meyermarken lokalt har blitt døpt “Vågards plass” av de som kjente Unstad. Venstre ønsker å formalisere dette navnet og ber derfor bystyret om å oppkalle plassen etter Vågard Unstad.

– I det fall at byens navneregelverk forhindrer å direkte kalle opp plassen etter Vågard Unstad, foreslår vi navnet “Verbalplassen” etter Unstads rapnavn “Vågard Verbal”, sier Johansen, som vil ta saken opp i bystyret.