Velkommen som ny innbygger til Verdal?

Utsikt fra Kvindfjellet, Johannes Rosvold

Det nytter ikke å stå på Ørin med hendene i lomma og beskylde andre for bare å spise kake og klappe i hendene og ikke gjøre noe! (Oppslag i INNHERRED 14.01) Hvorfor gjør AP en gladnyhet om nye kontrakter på Aker til en krangling mellom de største partiene? Hvorfor ikke heller samarbeide om å gjøre Verdal til en attraktiv kommune å flytte til? Vi må heller ikke så tvil om at det er ledige boliger i kommunen.

I 2021 hadde vi i overkant av 7 250 boliger. Kommunen har i dag mange leiligheter under bygging og planlegging. I INNHERRED den 17.09.22 er det en oversikt over boliger i sentrum:

Megakvartalet 1. byggetrinn, 30 leiligheter, Megakvartalet 2. byggetrinn, 40 – 50 leiligheter, Kvislaparken, til nå, 80 leiligheter – kommer 200 nye. Kroken Hage, trinn 5, 16 leiligheter. I tillegg kan det bli 60 leiligheter på Gomanntomta. Iflg. Finn.no er det i dag mange ledige boliger, både i sentrum og i kommunens andre sentrum, Vuku, og andre steder i kommunen.

Blant annet planlegges også nye boliger nært skoletomta til Stiklestad skole. I Leksdalen er det nevnt en mulighet for boligområde på 30 mål. (Det gjør at mange mener vi skulle hatt omkamp om skolen!) Det er et klargjort boligfelt i Lysthaugen. Tomtene der burde vært solgt svært billig, eller gitt til barnefamilier, siden kommunen gjorde området lite attraktivt, da de valgte å legge ned skolen. I og rundt Vuku må det utredes videre boligbygging for å forsterke kommunens andre sentrum. I høst var det et oppslag i avisa som viste flere aktuelle boligområder nært sentrum, uten å bruke dyrkamark. Kommunen må videre være positiv til spredt boligbygging. I villastrøkene i sentrum er det nye leiligheter under planlegging og bygging. Venstre mener reguleringsbestemmelsene vedr. fortetting i villastrøkene i sentrum må utformes slik at områdene forblir attraktive for barnefamilier, og at eneboligtomtene ikke gjøres om til så små leiligheter, at de kun passer for enslige og par.

Det går godt på Aker , 350 nye arbeidsplasser i år, Grande får stadig nye store oppdrag og trenger folk, som også gir positive ringvirkninger på annet næringsliv. Det etableres et stort nytt Kyllingsslakteri på Røra. Den 17.01 skriver Innherred næringsforening i INNHERRED bl.a. «Trygge arbeidsplasser er ikke nok. Vi må sammen dyrke det vi har å by på. Det må skapes enda flere og bedre møteplasser, det må legges til rette for trivsel og det må skapes tilbud til de unge, slik at også fritiden får verdi». I tillegg må vi bli enda flinkere til å framsnakke alt det positive vi kan by på:

Vi har en variert natur med fjell og fjord med muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både vinter og sommer, småbåthavn – og fine hytteområder. Det er mange aktive idrettslag, flere idrettshaller – også en av landets beste golfbaner. Vi har i tillegg mange lag og foreninger i hele kommunen. Vi har Stiklestad nasjonale kultursenter, har nytt teater, kino, et aktivt bibliotek og allsidig musikkliv m.m.

Vi må også markedsføre beliggenhet i forhold til Trondheim med storbyens tilbud, nær flyplass, sykehus og universitet. Vi har videregående skole. Jernbanen stopper i sentrum og i Vinne. I tillegg ligger vi midt i smørøyet i forhold til et variert arbeidsmarked i aksen Steinkjer til Levanger – og for noen er også Stjørdal og Trondheim et alternativt arbeidssted.

Skolestruktur er en aktuell sak og ikke minst viktig for de som vurderer å flytte hit. Ikke alle ønsker å bo i sentrum med store og fulle klasser. Iflg førsteamanuensis Oddveig Storstad (INNHERRED 27.08) er ikke forskningen entydig på om det er små skoler eller store skoler, som gir best pedagogisk resultat. Vi må derfor kunne ha et variert tilbud. Barnefamilier legger også vekt på at det er nok barnehageplasser nært bolig, kostnader i barnehagen, men også at det er gode SFO-tilbud som ikke koster for mye.

Det er mye positivt å si om Verdal som bosted. Vi støtter Næringsforeningen som til slutt sier i sitt innlegg: «Vi er helt sikre på at næringsliv, skoleverk, frivilligheten, kommunen og fylkeskommunen i fellesskap vil lykkes med å omstille oss slik at vi i fremtiden kan være stolte av regionen vår».

Vi vil legge til at det også er viktig at det politiske miljøet også bidrar til at folk får et positivt inntrykk av kommunen – slik at mange velger å melde flytting!

Brita Kleven Thorsvik

Leder Verdal Venstre