La ungdommen sove lenger

Foto: Simen I. Vangen

Venstre ønsker seg et prøveprosjekt i kommunen hvor hvor elever på ungdoms- og videregående skole får begynne en time senere på skolen.

En studie ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer i Helse Bergen viser at 85 prosent av 16-åringer sover for lite. Bergen Venstre ønsker seg et prøveprosjekt i kommunen hvor hvor elever på ungdoms- og videregående skole får begynne en time senere på skolen.

Opplagte elever har bedre forutsetninger for å lykkes på skolen, både faglig og sosialt. Ungdommer er biologisk innstilt til å være B-mennesker og kan ha problemer med å sovne tidlig nok. Derfor har flere skoler i Bodø skolestart senere på dagen og har gjort dette i flere år, de rapporterer om godt læringsutbytte. Senere skolestart har også vært testet ut i Storbritannia, Tyskland og USA med gode resultater.

Solen står senere opp her i vest enn i øst. Siden døgnrytmen følger soloppgang, kan dette være en indikator på at søvnmangel kan være en større utfordring på vestlandet enn lenger øst. Mange elever velger å ikke møte opp på skolen fordi de er trøtte, dette fører til stort frafall. Derfor ønsker Venstre et prøveprosjekt i Bergen med skolestart senere på dagen. Prøveprosjektet må følges opp både med måling av utvikling i karaktersnitt på skolene og spørreundersøkelser bak elevene. Bergen Venstre mener at senere skolestart kan ha svært positive effekter både for frafallet i skolen, for elevenes trivsel og for læringsutbyttet.

Uttalelsen er vedtatt av årsmøtet i Bergen Venstre 21.01.23