Venstre vil ha mer uteservering i Bergen

Foto: iStock

Uteservering i Bergen bidrar til å skape en attraktiv og levende by, og det er viktig for å kunne gi utelivsnæringen gode rammebetingelser.

De dagene i Bergen solen skinner bør folk få lov til å nyte en øl i godt selskap uten at kommunale og statlige regler legger store begrensninger. Venstre mener gode og trygge rammebetingelser for utelivsnæring og folk bidrar til at alkohol blir inntatt på en kontrollert og ansvarlig måte. Venstre foreslår derfor to konkrete tiltak for å sikre mer og bedre uteserving i Bergen

For det første mener Venstre tiden er overmoden for å skrote konseptet rundt såkalte
«alkoholfrie-soner» der skjenkebevillinger alle større byrom og parker i utgangspunktet ikke gis. Denne politikken er grunnen til at for eksempel Torgallmenningen og gatene rundt kinoen til nå ikke har hatt mulighet til å ha uteservering. I den grad noen områder skulle vært skjermet for uteservering bør det i så fall eksplisitt vedtas av kommunen og gis en god begrunnelse.

For det andre mener vi at dagens praksis der det kreves 3 meter passasje på fortauet står Bergen alene om sammenlignet med andre større byer, og fører til at mange steder ikke kan ha uteservering eller må presse den inn på et veldig begrenset område. Venstre mener en 2 meters regel er mer enn tilstrekkelig til å sikre universell utforming og fri passasje forbi uteserveringer i Bergen. Utfordringen i dag er at Statens Vegvesen og Vestland fylkeskommune har for mye makt over disse reglene i Bergen, og Venstre mener dette regelverket bør håndteres på nivået det hører hjemme: I Bergen

 

Uttalelsen er vedtatt på Bergen Venstres årsmøte 21.01.23