Endelig utkast til fylkestingsprogram klart

Foto: Simen I. Vangen

Nå har programkomitéen fullført sitt arbeid og laget et endelig utkast til nytt fylkestingsprogram for Nordland Venstre. Vi inviterer nå medlemmer og lokallag til å foreslå endringer til programmet. Fristen for å foreslå endringer er 11. mars. Foreslåtte endringer og programmet skal behandles på fylkesårsmøtet 25.-26. mars.

Link til endringsskjema: https://forms.gle/LB1RfGoU4NGMyEqP8

Sammen tar vi Nordland framover – endelig utkast

Komiteens medlemmer:

– Ida Gudding Johnsen (leder)
– Bjørn Værnes Fiske
– Cathrine Mortensen
– Per Elling Braseth-Ellingsen
– Johanna-Franziska Wika

– Georg Enga (vara)