Program 12. februar

 

Kl 09:00 for “Early Birds”

Fokus på Ukraina (Tønsberg Venstre )

KL.09.00 Mette Kvarv, Tønsberg introduserer

KL 09.05 Erlig Kvernevik DSB (Direktoratet for Sivilt Beredskap

Kl. 0930: Innlegg/appell fra Ukrainas Charge D’affaires til Norge om Holodomor og den aktuelle situasjonen i Ukraina

Kl. Ca 09:40 Benedicte Røvik, Sentralstyret og Forsvarskommisjonen

Kort pause

Kl.10:00 VTV ÅM23-07 Saker behandlet av Hovedstyret og innstilt til Årsmøtet 23

VTV ÅM23-07 Valg for Årsmøtet 2024

Kl. 11:30 Tema Valgkamp 2023 (Camilla B Johannessen)

Hvem er Venstres potensielle velgere i Vestfold og Telemark? Hvem snakker vi til, hva snakker de om og hva synes de er viktig?

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

Valgkamp Valg 23

Lokallagenes valgprogram i 2023 (Benedicte Røvik)

Inspirasjon og erfaringsdeling (lokallagene deler)

Workshop Valgkamp (Camilla B. Johannessen)

Hva er de viktigste aktivitetene våre frem mot 11.9 og hvilke grep må vi ta for å lykkes i vår kommune

Forventningsavklaring og erfaringsdeling mellom lokallag – fylke.

Kl.15:00

Avslutning v/ fylkesleder