Program 11.februar

Venstre tar Norge framover

Lørdag 11.februar 2023

09:30 Prepping!

Fremmøte, mingling registrering, mottak av fullmakter

Test av digitale møtefunksjoner

10:00 Velkommen

Fylkesleder Vestfold og Telemark Venstre og leder Tønsberg Tønsberg Venstre ønsker velkommen!

Årsmøte 2023

Vestfold og Telemark Venstre

10:25: Konstituering

1) Valg av møteledere

2) Godkjenning av innkalling, program, saksliste og forretningsorden

2.1: Godkjenning av innkalling

2.2: Godkjenning av program

2. 3: Godkjenning av saksliste

2.4: Godkjenning av forretningsorden

3) Valg av fullmakts-nemnd, sekretærer, tellekorps, protokoll-underskrivere

3.1: Valg av fullmakts-nemd

3.2: Valg av møtesekretærer

3.3: Valg av tellekorps

3.4: Valg av underskriftfullmektige for protokoll

4) Orientering fra redaksjonskomitéen om politiske uttalelser

Kort kaffepause, vi er i gang igjen 11:00 sharp.

ORDINÆRE ÅRSMØTESAKER:

Kl 11:00

VTV ÅM23-01 Årsmeldinger

VTV ÅM23-02: Regnskap og revisjon 2022, Vestfold og Telemark Venstre

VTV ÅM23-04: Budsjett 2023, Vestfold og Telemark Venstre

VTV ÅM23-05: Kontingent 2023 Vestfold og Telemark Venstre

VTV ÅM23-06: Vedtekter, vedtekstendringer

Kl. 11:30 Mediehåndtering

Taletid: 3 min (dersom mange ønsker å ta ordet vil taletiden kunne reduseres underveis)

Kl. 13:00-14:00 Lunsj!

 

 

Kl. 14:00 Nestleder i Venstre Abid Raja: Grønne og levende lokalsamfunn

Kl. 14:30 Sofasamtale med Abid: Hva skjer på Stortinget?

Kl. 14:50 Generell politisk debatt

Kl.16:15- 14:25 Pause

Kl. 14:25 Fylkestingsprogram/status

Kl. 17:20 Møteslutt dag 1

 

Kl. 18:00

Politisk safari med Tønsberg Venstre!

Bli med Suzy og gjengen på politisk safari i Tønsberg og bli bedre kjent med fanesaker og få gode ideer til politisk arbeid i egen kommune!

OBS:

Frist for innsending av endringsforslag til politiske uttalelser er kl 20:00.

Politiske uttalelser finner du her:

Politiske Uttalelser ÅM23 lnr Passord

Link for endringsforslag:

Endringsforslag PU

 

Kl. 19:30

Festmiddag med underholdning

“Noen ganger er det ålreit”