Program Hovedstyremøte nr 1 2023

Venstre tar Norge Framover

 

Kl. 14:00 Innledning ved Fylkesleder

Kl. 14:15 Møtestart med konstituering av møtet

VTV HST-01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste mv

(Vedtakssak)

VTV HST-02/23 Budsjett 2023 

(Vedtakssak for innstilling til Årsmøtet 11-12/2)

a) Budsjett 2023 Drift       

b) Valgkampbudsjett

VTV HST-03/23 Listestilling statusoppdatering

(Orientering-/innstillingssak)

a) Status Fylkestingsvalg 2023 

b) Status kommunevalg 2023

VTV HST-04/23 Splitting av fylket, splitting av Vestfold og Telemark Venstre

(Vedtakssak for innstilling til/presentasjon for Årsmøtet 11-12/2)

VTV HST-05/23 Valgkamp-sekretærer Vestfold/Telemark Valg 23

(Vedtakssak for innstilling til/presentasjon for Årsmøtet 11-12/2)

16:00 -1615 Pause

VTV HST-06/23Valg 2023 Programplan Valg 2023 Fylkesting-og kommunevalg

(Vedtakssak for innstilling til Årsmøtet 11-12/2)

VTV HST 07/23  Politiske uttalelser  til Årsmøtet

 (Vedtakssak for innstilling til/presentasjon for Årsmøtet 11-12/2) 

Frist for innsending PU er 6.februar kl. 24:00, Red.nemd elter og kommer med priforslag/antall

VTV HST 08/23  Forslag tidspunkt/innhold LPN 2023 

(Vedtakssak)

VTV HST 09/23  Forslag møteplan 2023 Hovedstyret

(Vedtakssak)

18:00 (ca) Møteslutt

Middag

19:00 Liberal øl på hotellet med Tønsberg og Færder Venstre